Menu Close

Rektori tervitus oktoober 2013

EELK UI rektor Ove Sander

Inglite kuu

September on möödunud ootamatult kiiresti, lausa linnutiivul. Samas on temasse mahtunud rohket Jumala armu nii minu enda pere keskele kui instituudi ellu. Usun, et ühel või teisel viisil oleme kõik võinud kogeda läinud nädalatel Jumala jäävat lähedust ja taevalikku õnnistust.

UI-s oleme jätkuvalt rõõmsad erilise ja rohkearvulise – võiksin öelda isegi – lõikuse üle, millest kõneleb sellesügisene vastuvõtt.

Ent Jumala arm on olnud veelgi suurem, kui võisime sedagi kujutleda – ka septembrikuu vältel sisseastumine jätkus. Isegi veel täna (30. sept.) hommikul vestlesin ühe inimesega, kes tegi otsuse õpingute kasuks UI-s. Meenub lõik saatesarjast „Ajalik ja ajatu”, kus ühelt Athose kloostri abiülemalt päriti, et kas on jätkuvalt neid noori, kes tulevad ning tahavad teenida Jumalat mungavägitööga. Ta vastas, et Jumal ei ole meilt oma kutsearmusid veel ära võtnud. Tänu Jumalale, nõnda on olnud see ka Maarjamaal, meie koguduste ja koolide juures.

Läinud kuu aga tõi meile rohket rõõmu nii kaugemate kui lähemate külaliste kaudu. Peaingel Miikaeli ja kõikide inglite nädalal on enamgi veel põhjust uskuda, et külaliste kaudu on võimalik lausa ingleid vastu võtta. Ja seda nad tõepoolest on ka olnud, tuues meile häid sõnumeid, pakkudes koostööd ning kinnitades palveosadust üksteisega.

Päris kuu alguses võisime võõrustada E.E.L.K. delegatsiooni, mida juhtis piiskop Andres Taul. Meenutame tänuga Tema sädelevat ja sügavat avaloengut meie majas. Lisaks ühistele hetkele UI avajumalateenistusel ja aktusel, oli võimalus ühiseks tagasivaateks meie senisele koostööle ning tuleviku plaanide pidamiseks. Väliseesti konsistoorium on tänini majanduslikult meeles pidanud UI pastoraalseminari, mille eest neile suur tänu. On ju pastoraalseminar ja meie kirik hea seisnud selle eest, et koolitada ja lähetada ka meie väliseesti õdedele-vendadele vaimulikke töötegijaid Loodame, et meievahelised tegusad suhted, eriti ka koolitussuhted, võivad jätkuda.

Vaid mõni päev hiljem rõõmustasime meie partnerkiriku, Maryland-Delaware Sinodi (ELCA) esindajate külaskäigust instituudi. Rõõm oli kohtuda piiskop Wolfgangiga. Ta avaldas toetust meie loodetavale koostööle Gettisbury seminariga, mille raames oleks mõeldav nii üliõpilaste kui õppejõudude vahetus. Kurb oli muidugi kuulda ELCA kiriku ja kirikliku koolituse hetkeraskustest, kuid usume ja palvetame, et Jumala arm ja juhtimine toovad lahendusi.

Nimetaksin eelnevatele veel lisaks häid sõpru Norramaalt, kes väisasid meid läinud kuu keskel. Külalisteks olid Norra misjoniseltsi ja Stavangeri ülikooli esindajad, keda saatis norra rahvusest Eesti pastor Magne Molster. Kohtumisel jäi kõlama norralaste selge soov olla meile abiks meie usuteaduskonna ülesehitamise jätkamisel, eriti misjoniainete õpetamise seoses. Kõneks oli ka UI juurde inglise keelse magistrantuuri loomine – see on olnud meie aastatepikkune unistus – , millele nad hea meelega oma abi ja toetust pakuvad.

Külalisi ja häid läbiastujaid oli muidugi enam. Kõiki ei jõua kahjuks loetleda. Ent minu ja ilmselt meie paljude jaoks on külalised suureks rõõmuks. Nad on olnud ingliteks. Päriselt ja tegelikult. Inglid toovad aga enesega kaasa Jumala õnnistuse. Jane Williams oma raamatus „Inglid”, kirjutab sellest nõnda – „Need, kes on kohanud ingleid, tunnevad teistsugust sidet üksteise ja maailmaga, mida me ei näe ega juhi. Ent võib-olla just seda inglid saavutada tahavadki. Igaüks, kes on kohtunud ingliga, ei tunne end mitte üksnes olulise, vaid ka seotuna. Ingel ei ilmu lihtsalt kellegi eest hoolt kandma – kuigi ka see kuulub asja juurde -, vaid näitama kogu maailma hõlmavat hoolituse ja plaanipärasuse mustrit… Inglid tulevad maailmale kuulutama, et Jeesus elab nüüd ja igavesti; nad kuulutavad, et isegi surm ei saa meid lahutada Jumala armastusest. Jumal armastab meid nii väga, et Jeesus, Jumala Poeg, elab ja sureb, et meie inimlikus olemises poleks ühtegi valdkonda, kus me oleme Jumalast lahus. Kus me ka ei viibiks, olgu kannatustes või surmas, Jumal on alati meiega. Jumala elu läbistab kõike, isegi seda, mis sarnaneb surmaga. Elu on Jumala loomus, ütlevad inglid, kiirates Jumala kustutamatut elujõudu.”

Rõõmu Jumalast, Tema inglitest ja üksteisest

Ove Sander
Rektor

 

SAMAL TEEMAL