Menu Close

Riiklikud õppetoetused ja stipendiumid

Riik toetab:

  • madalama sissetulekuga peredest pärit üliõpilastele kõrghariduse omandamist õppetoetustega;
  • erivajadusega üliõpilastele õppimist stipendiumitega;
  • rahvusvahelist üliõpilasvahetust erinevate programmidega nt Erasmus, DoRa jm.

ÕPPETOETUSED

Õppetoetuste määramisel aluseks on EV õppetoetuste ja õppelaenu seadus.

Riik pakub:

1) Vajaduspõhist õppetoetust üliõpilasele, kui:

  • ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
  • ta õpib täiskoormusega ja on algavaks semestriks täitnud kumulatiivselt eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahu 75% või ta õpib täiskoormusega esimesel semestril;
  • tema arvestatud keskmine sissetulek kuus ei ületa igaks aastaks riigieelarvega kehtestatud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäära 631 eurot pereliikme kohta (keskmist sissetulekut arvestatakse eelmise kalendriaasta põhjal nt 2020/2021. õa 2019. a põhjal).

2) Vajaduspõhist eritoetust üliõpilasele, kelle:

  • vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on tagasilükatud ainult sellel põhjusel, et tema pere sissetulek pereliikme kohta on oli suurem kui vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks arvestatav keskmise sissetuleku ülemmäär 631 eurot (keskmist sissetulekut arvestatakse eelmise kalendriaasta põhjal nt 2020/2021. õa 2019. a põhjal);
  • kuid viimasel ajal on nende pere sissetulek drastiliselt vähenenud ja viimasel 6 kuul on pere sissetulek pereliikme kohta alla ülemmäära 631 euro (keskmist sissetulekut arvestatakse viimase 6 kuu põhjal nt kui taotluse esitamise hetk on 2020. a september, siis võetakse arvesse pere keskmine sissetulek pereliikme kohta märts-august 2020).

 

Vajaduspõhise õppetoetuse suurus on 75-220 eurot/kuus, taotlusi saab esitada eesti.ee portaalis.

Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot/kuus, taotlusi võtab vastu kool vastavalt koolis kehtivale korrale. Riik on eraldanud koolile igal kalendriaastal teatud vahendid vajaduspõhise eritoetuse maksmiseks.

Täpsemat infot õppetoetuste kohta vaata üliõpilasel -> õppetoetused rubriigist.

 

ERIVAJADUSEGA ÜLIÕPILASE STIPENDIUM

Erivajadustega noortel on võimalik taotleda stipendiumi kõrgharidusõpingutes osalemiseks. Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning on 60-510 eurot kuus. Enne stipendiumi taotlemist on vajalik, et üliõpilane teavitaks kõrgkooli oma erivajadusest. Kõrgkool teeb vastava märke üliõpilase erivajaduse kohta Eesti Hariduse Infosüsteemi.

Täpsemat infot stipendiumi kohta vaata usuteaduskond -> õppetoetused rubriigist.

 

ÜLIÕPILASVAHETUSE PROGRAMMID

EELK Usuteaduse Instituut on liitunud rahvusvahelise üliõpilasvahetuse programmiga Erasmus.

Erasmuse raames saavad Eesti kõrgkoolide üliõpilased minna õppima ja praktikale Euroopa Liidu liikmesriikidesse, programmiga liitunud Euroopa riikidesse (Island, Norra, Liechtenstein, Šveits) ning kandidaatriikidesse Türki ja Horvaatiasse.

Õppida saab ainult nimetatud riikide tunnustatud kõrgkoolides, millel on Erasmuse ülikooliharta. Üliõpilase kodukõrgkoolil peab olema Erasmuse partnerleping selle kooli või organisatsiooniga, kuhu üliõpilane soovib minna.

Täpsemat infot Erasmuse programmi kohta vaata ulõpilasele -> õppetoetused rubriigist.

 

Riik pakub võimalusi üliõpilasvahetuseks ka nt DoRa pluss programmi raames ja pakub mitmeid välisõpingute stipendium nt Kristjan Jaagu stipendium.

EELK UI