Menu Close

Õppelaen

Õppelaenu põhieesmärk on hariduse omandamisega seotud kulutuste katmine. Õppelaen on laen, see ei ole riigipoolne toetus või hüvitis. Nagu iga teine laen, tuleb õppelaen pangale tagasi maksta.

Õppelaenu saavad:

1. täiskoormusega õppivad üliõpilased
2. õppima täiskoormusega õppes

Õppelaenu saavad Eesti kodanikud või pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõigusega õppijad. Enne 2003. aasta 30. juunit õppeasutusse vastuvõetud isikutelt nõutakse õppelaenu taotlemisel täiskoormuse nõude asemel päevases või statsionaarses õppevormis õppimist.

2022/2023. õppeaastal on õppelaenu määr kuni 3000 eurot ühes õppeaastas.

Õppelaenu intress on 5% aastas. Seda arvestatakse õppelaenu jäägilt ning fikseeritakse kogu perioodiks. Õppelaenu intressi hakatakse arvestama kohe pärast õppelaenu väljastamist ehk pärast seda, kui õppelaen on laekunud sinu kontole. Õppelaenu intressi tuleb pangale tasuda igal aastal, sh õppimise ajal. Intress tuleb maksta maksma lepingus fikseeritud kuupäeval. Intressi maksmise kohustus säilib vaatamata sellele, kas võetakse õppelaenu juurde või mitte.

Õppelaenu saab võtta igal õppeaastal ühe korra ning rakenduskõrgharidusõppe ja magistriõppel astmel vaid ühe õppekava nominaalse kestuse jooksul.

Õppelaenul on riigipoolne garantii. See tähendab seda, et õppelaenu saamiseks ei ole  tarvis esitada oma kontoväljavõtet, samuti ei pea taotlejal olema töökohta. Küll aga on õppelaenu tagatiseks tarvis kahe eraisiku käendust või kinnisvara.

Õppelaenu taotlemise kohta leiab lisainfo siit:

https://www.hm.ee/et/tegevused/korgharidus/oppelaen