Menu Close

EELK UI Evald Saagi nimelise toetusfondi stipendiumid

EELK UI Evald Saagi nimeline toetusfond (edaspidi ESTF) on loodud, et toetatada üliõpilaste ja õppejõudude õppimisvõimalusi EELK UI-s andes välja stipendiume ja preemiaid ning finantseerides uurimisprogramme.
 
 
Toetusfondi on nimetatud Evald Saagi nimeliseks, et tänulikult mäletada kõikide endiste EELK UI õppejõudude, eriti instituudi rajaja ja dekaani dr Evald Saagi, panust teoloogia õpetamisel ning kirikule töötegijate koolitamisel.
 
 
ESTF-i nõukogu kuulutab iga õppeaasta alguses välja stipendiumite arvu ja väljamakstava raha maksimaalse kogusumma, mida on võimalik taotleda.
 
Stipendiume määratakse kaks korda õppeaasta jooksul, sügis- ja kevadsemestriks. Stipendiumid jagunevad õppe- ja uurimisstipendiumideks.
 
 
Õppestipendium
Kes saab õppestipendiumi taotleda?
Õppestipendiumit saab taotleda UI üliõpilane, kes õpib UI-s täiskoormusega (on täitnud eelneval semestri õppekava vähemalt 75% ulatuses), kusjuures kõik läbitud õppeained peavad olema hinnatud positiivsetele hinnetele.
 
Esmakursuslastel on võimalik taotleda õppestipendiumit alates esimese õppeaasta kevadsemestrist ja ta saab taotleda esimese õppeaasta kevadsemestriks.
 
 
Õppestipendiumi suurus ja maksmine
Taotletava stipendiumi maksimaalseks suuruseks on üldjuhul õppeteenustasu suurus vastava semestri jooksul. Stipendiumi saab korraga taotleda 1 kuni 2 semestriks. Saagi fondi nõukogu võib otsustada, et stipendiumi makstakse välja korraga või osade kaupa. Üldjuhul on makstud korraga. Stipendiumi maksmiseks sõlmitakse stipendiumileping.
 
 
NB! Õppestipendiumi maksmine lõpetatakse akadeemilisele puhkusele siirdumise ja eksmatrikuleerimise korral.
 
 
Uurimisstipendium
UI õppejõudude ja teadustöötajatel on uurimisstipendiumi taotlemiseks vaja esitada projekt, mis näitab stipendiumi kasutamist ja/või uurimistulemust (artikkel, õppevahend, monograafia jne).
 
Uurimisprojektil peavad olema akadeemiline ning kiriku vajadusi silmaspidav aspekt. 
 
NB! Stipendiumi saaja on kohustatud õpingutega seotud artiklites ja ettekannetes viitama UI õppeprogrammile, millel õppimist toetatakse ESTF-i vahenditest.
 
 
Kuidas taotleda?
Stipendiumi taotlemiseks tuleb täita stipendiumi taotlusvorm. Täitke juuresolev taotlusvorm allkirjastage see digitaalselt ning saatke aadressil ui@eelk.ee. Kui mingil põhjusel ei ole võimalik taotlust elektrooniliselt esitada, siis paberkandjal allkirjastatud taotlus tuleb saata või tuua ESTF-i nõukogu nimele UI rektoraadi kantseleisse.
 
Uurimisstipendiumi taotlemisel tuleb taotlusvormile lisada  uurimisprojekt, mis kirjeldab  stipendiumi kasutamist ja/või näitab ära uurimistulemuse (artikkel, õppevahend, monograafia jne).
Avaldus ESTFi nõukogule
 
Stipendiumi taotlemisel sügissemestriks tuleb taotlus esitada hiljemalt 1. oktoobriks ja kevadsemestril 1. märtsiks.
 
Stipendiumi saaja on kohustatud informeerima ESTF-i nõukogu ESTF-i stipendiumi perioodil saadud kõikidest teistest stipendiumitest või toetustest.
 
 
Otsus stipendiumi määramiseks
Otsuse õppestipendiumi või uurimisstipendiumi määramise ja selle väljamaksmise graafiku kohta teeb ESTF-i nõukogu sügissemestril hiljemalt 15. oktoobriks ja kevadsemestril hiljemalt 15. märtsiks.
 
 
ESTF-i nõukogu kaasab uurimisstipendiumi taotlustele ning nendele lisatud uurimisprojektide hindamisse akadeemilisi spetsialiste. Konkursi korral koostatakse uurimisprojektidest pingerida.
 
 
Lisainfot taotlemise kohta saab küsida rektoraadi kantseleist Mariann Münterilt e-post aadressil mariann.mynter@eelk.ee või telefonil 611 7401.