Menu Close

Stipendium erivajadustega üliõpilastele

Erivajadustega üliõpilastel võimalik taotleda stipendiumi kõrgharidusõpingutes osalemiseks.  Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning on 60-510 eurot kuus.

Stipendiumi eraldamise põhimõtted on toodud Haridus- ja Teadusministri määruses nr 37  “Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord”.

Enne stipendiumi taotlemist on vajalik, et üliõpilane teavitaks  kõrgkooli oma erivajadusest. Kõrgkool teeb vastava märke üliõpilase erivajaduse kohta Eesti Hariduse Infosüsteemi.

Stipendium taotlemiseks tuleb täita vajalikud vormid (vt taotlemise kohta lähemalt siit).

Taotluskeskkond on avatud alates 20. augustist, taotlemise tähtaeg on üldjuhul 20. september. Kevadsemestril on taotlemise tähtaeg 21. veebruar. NB! Sügissemestri taotlusvooru tähtaeg on  18. oktoober 2023. Taotlemine 2023/2024 õppeaastaks on avatud.

Lisainfo

Liis Uulman, tel 6999 395 või e-posti aadressil
liis.uulman@harno.ee