Menu Close

Stipendium erivajadustega üliõpilastele

Alates 2014/2015. õppeaastast on erivajadustega noortel võimalik taotleda stipendiumi kõrgharidusõpingutes osalemiseks. Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning on 60-510 eurot kuus.

Stipendiumi eraldamise põhimõtted on toodud Vabariigi Valitsuse määruses nr 178  “Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise üldtingimused”.

Enne stipendiumi taotlemist on vajalik, et üliõpilane teavitaks  kõrgkooli oma erivajadusest. Kõrgkool teeb vastava märke üliõpilase erivajaduse kohta Eesti Hariduse Infosüsteemi.

Stipendium taotlemiseks tuleb täita taotlus elektroonilises keskkonnas (vt siit).

Taotluskeskkond on avatud alates 20. augustist, taotlemise tähtaeg on 20. september.

Rohkem infot Kadrin Kergand, tel 7300 804 või e-posti aadressil
kadrin.kergand@archimedes.ee