Menu Close

Erasmus+ õpiränne

Erasmus+ on kõrghariduse õpirändeprojekt, võimaldab kõrgkoolil saata oma üliõpilasi vahetusõpingutele ja välispraktikatele ning töötajaid teistesse riikidesse õpetama või koolitusele.

Erasmuse programmi eesmärgiks on:

 • Pakkuda kõigile tudengitele välismaal õppimise kogemust, et arendada oma isiklikke ja erialaseid oskuseid.
 • Toetada kõigi kõrgkooli töötajate professionaalset arengut välismaal õpetamise või koolituste abil.
 • Suurendada kõrgkoolide rahvusvahelistumist, konkurentsivõimet ja üleilmseid koostöövõimalusi.

 

Erasmus+ programmist saab toetust taotleda:

Kõrgkooli töötajate õpirändeks

 • õpetamise eesmärgil 5 päeva kuni 2 kuud, lisanduvad reisipäevad
 • koolituse eesmärgil 5 päeva kuni 2 kuud, lisanduvad reisipäevad

Üliõpilaste õpirändeks

 • õppimiseks 3 – 12 kuud
 • praktikaks 2 – 12 kuud

 

Üliõpilased – Õppima ja praktikale

Eesti kõrgkool saab üleilmse õpirände raames teha koostööd Erasmus+ programmi partnerriikidega.

Programmi aluseks on Erasmus+ Harta. Hartaga saab tutvuda siin >>

EELK Usuteaduse Instituudi programmi Erasmus Policy Statemendiga saab tutvuda siin >>

Õppida saab ainult nende riikide tunnustatud kõrgkoolides, millel on Erasmuse+ harta.

Üliõpilase kodukõrgkoolil peab olema Erasmuse+ partnerleping selle kooli või organisatsiooniga, kuhu üliõpilane soovib minna.

Programmis osalemine
Erasmuse programmi raames on õigus väliskõrgkoolides õppida üliõpilastel, kes on Eesti või mõne teise programmis osaleva riigi kodanikud ja kes on immatrikuleeritud Eesti kõrgkooli tasemeõppesse (sõltumatu kodakondsusest ja elamisloast) ning kes on lõpetanud oma kõrgharidusõpingute esimese aasta (st programmi raames on õigus väliskõrgkoolis õppida alates esimese kõrgharidusastme teisest õppeaastast).

Õppejõud – Erasmusega õpetama või koolitusele

Erasmuse programmi raames saavad programmiga liitunud Eesti kõrgkoolide õppejõud õpetada Erasmus+ programmi riikides. Kõrgkoolide töötajatel on võimalik osaleda koolitustel, samuti on võimalik kutsuda kõrgkooli koolitama spetsialiste oma partnerorganisatsioonidest mujalt Euroopast.

Milliste kulude jaoks saab taotleda toetust?
Osalejale eraldatakse ühekordne reisitoetus ja individuaalne elamistoetus.
Kõik toetused on kindlasummalised ja ei vaja reaalsete kulude alusel tõendamist.

Ühekordne reisitoetus üliõpilasele:

Reisitoetus

Osalejale eraldatakse ühekordne reisitoetus edasi-tagasi reisiks.

Reisitoetuse summa arvutatakse reisi distantsi põhiselt (ühe suuna vahemaa).

Reisidistants Summa
10 – 99 km €23/osaleja
100 – 499 km €180/osaleja
500 – 1999 km €275/osaleja
2000 – 2999 km €360/osaleja
3000 – 3999 km €530/osaleja
4000 – 7999 km €820/osaleja
8000 < … km €1500/osaleja

Individuaalsed elamistoetused

Üliõpilastele:

 • Eestisse sissetulevad üliõpilased saavad kõik 800 eurot kuus.
 • Eestist väljaminevad üliõpilased saavad kõik 700 eurot kuus.

Töötajatele:

 • Eestisse sissetulevad töötajad saavad kõik 140 eurot päevas.
 • Eestist väljaminevad töötajate päevamäärad sõltuvad õpirände piirkonnast ja on kehtestatud rektori käskkirjaga: Personali õpirände päevamäärad

Alates 15. päevast on töötajate päevatoetus 70%  ühiku määrast.

 

Kust saab nõu ja abi õpirände huvi korral?

Igas osalemisõigusega Eesti kõrgkoolis on olemas Erasmuse programmi koordinaator, suuremates ülikoolides on kontaktisikud olemas ka teaduskondades või osakondades. Koordinaator oskab kõige paremini aidata nii väliskõrgkooli valimisel kui ka taotluste, valikuprotseduuride, tähtaegade ning praktiliste küsimuste osas. Seega pöördu kõigepealt oma kodukõrgkooli Erasmuse koordinaatori poole – EELK Usuteaduse Instituudi Erasmus+ programmi koordinaator on Margit Ubaleht, telefon 5660 5007, e-post margit.ubaleht@eelk.ee.

Kui programmis osalemise soov on juba konkreetne, tasub lähemalt uurida Erasmus+ programmi kodulehelt siit:

Info üliõpilastele

Euroopa-sisene õpiränne tudengile

Info õppejõududele ja töötajatele

Üleilmne õpiränne õppejõududele ja töötajatele

EELK UI