Menu Close

Erasmus

Erasmus on Euroopa elukestva õppe programmi kõrghariduse allprogramm. Erasmuse programmi eesmärk on parandada kõrghariduse kvaliteeti ja tugevdada selle Euroopa mõõdet, toetada kõrgkoolide ja ettevõtjate rahvusvahelist koostööd, arendada innovatiivseid suundi kõrghariduses, suurendada kõrgharidusega seotud vaba liikumist Euroopas ning parandada õpingute ja kvalifikatsioonide võrreldavust ja ühilduvust kogu Euroopa Liidus.

Erasmuse programmi tegevused

  • üliõpilaste õpiränne, mille eesmärk on õppimine või praktika mõnes Euroopa riigi kõrgkoolis, ettevõttes, uurimis- või praktikakeskuses või viimasega sarnases organisatsioonis;
  • õppejõudude õpiränne eesmärgiga viia partnerkõrgkoolis läbi õppetööd või osaleda koolitusel;
  • kõrgkoolide mitteakadeemilise personali ja partnerettevõtete personali õpiränne eesmärgiga viia partnerorganisatsioonis läbi õppetööd või osaleda koolitusel;
  • Erasmuse intensiivprojekt on vähemalt kolme erineva Euroopa riigi kõrgkooli lühiajaline õppekavaarendusprojekt.

Õppima ja praktikale

Programmi Erasmus raames saavad Eesti kõrgkoolide üliõpilased minna õppima ja praktikale Euroopa Liidu liikmesriikidesse, programmiga liitunud Euroopa riikidesse (Island, Norra, Liechtenstein, Šveits) ning kandidaatriikidesse Türki ja Horvaatiasse.

Õppida saab ainult nimetatud riikide tunnustatud kõrgkoolides, millel on Erasmuse ülikooliharta. Üliõpilase kodukõrgkoolil peab olema Erasmuse partnerleping selle kooli või organisatsiooniga, kuhu üliõpilane soovib minna.

Programmis osalemine
Erasmuse programmi raames on õigus väliskõrgkoolides õppida üliõpilastel, kes on Eesti või mõne teise programmis osaleva riigi kodanikud ja kes on immatrikuleeritud Eesti kõrgkooli tasemeõppesse (sõltumatu kodakondsusest ja elamisloast) ning kes on lõpetanud oma kõrgharidusõpingute esimese aasta (st programmi raames on õigus väliskõrgkoolis õppida alates esimese kõrgharidusastme teisest õppeaastast).

Igas osalemisõigusega Eesti kõrgkoolis on olemas Erasmuse programmi koordinaator, suuremates ülikoolides on kontaktisikud olemas ka teaduskondades või osakondades. Koordinaator oskab kõige paremini aidata nii väliskõrgkooli valimisel kui ka taotluste, valikuprotseduuride, tähtaegade ning praktiliste küsimuste osas. Seega pöördu kõigepealt oma kodukõrgkooli Erasmuse koordinaatori poole – EELK Usuteaduse Instituudi Erasmus programmi koordinaator on Helen Kuldkepp, telefon 611 7403, e-post dekanaat@eelk.ee.

Kui programmis osalemise soov on juba konkreetne, tasub alati üles otsida koolikaaslased, kes on juba Erasmuse programmiga tuttavad ja oskavad soovitusi anda. Ersamuse programmis osalenud tudengite kogemusi vahendab ka organisatsioon Erasmus Student Network, lühidalt ESN. Selle organisatsiooni osakonnad tegutsevad nii Eestis (http://www.esn.ee/) kui mujal Euroopas (http://www.esn.org/).

Erasmusega õpetama või koolitusele

Erasmuse programmi raames saavad programmiga liitunud Eesti kõrgkoolide õppejõud õpetada Euroopa Liidu liikmesriikides ja programmiga liitunud riikides (Island, Norra, Liechtenstein, Türgi, Horvaatia, Šveits). Kõrgkoolide töötajatel on võimalik osaleda koolitustel, samuti on võimalik kutsuda kõrgkooli koolitama spetsialiste oma partnerorganisatsioonidest mujalt Euroopast.

Lisainfot leiate SA Archimedese Erasmus programmi kodulehelt:

http://www2.archimedes.ee/hkk/index.php?leht=93