Menu Close

Asenduskodulaste kõrgharidusstipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist.

Stipendiumi saab taotleda õppimiseks täiskoormusega õppekavadel rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes.

Stipendiumi:
* suurus on 160 eurot kuus;
* on võimalik eraldada kuni kümneks õppekuuks aastas õppekava nominaalkestuse jooksul;
* saab taotleda alates üliõpilase immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist (juhul kui stipendiumi taotletakse alates teisest õppeaastast või hiljem, siis makstakse stipendiumi alates taotlemise õppeaasta esimesest semestrist);
* taotlusi võetakse vastu üks kord aastas ning taotluste esitamise tähtaeg on 25. oktoober.

Asenduskodulaste stipendiumi kontaktisikuks Haridus- ja Noorteametist on Liis Uulman, E-post: liis.uulman@harno.ee, Tel: 699 9395.

Stipendiumi juhend ja muu vajalik informatsioon Haridus- ja Noorteameti kodulehel:

https://harno.ee/asenduskodulaste-korgharidusstipendium