Menu Close

Asenduskodulaste kõrgharidusstipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist.

Stipendiumi saab taotleda õppimiseks täiskoormusega õppekavadel rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-,magistri- ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes.

Stipendiumi:
* suurus on 160 eurot kuus;
* on võimalik eraldada kuni kümneks õppekuuks aastas õppekava nominaalkestuse jooksul;
* saab taotleda alates üliõpilase immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist (juhul kui stipendiumi taotletakse alates teisest õppeaastast või hiljem, siis makstakse stipendiumi alates taotlemise õppeaasta esimesest semestrist);
* taotlusi võetakse vastu üks kord aastas ning taotluste esitamise tähtaeg on 25. oktoober.

Asenduskodulaste stipendiumi kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Liis Uulman, E-post: liis.uulman@archimedes.ee, Tel: 699 9395.

Stipendiumi juhend ja muu vajalik informatsioon SA Archimedes kodulehel: http://haridus.archimedes.ee/asenduskodulaste-korgharidusstipendium.