Menu Close

Saksamaa Luterliku Kiriku õppeseminari programm

Saksamaa Ühendatud Evangeelse Luterliku Kiriku õppeseminari kursuste programm 2016. aastaks

Saksamaa Ühendatud Evangeelse Luterliku Kiriku (VELKD) õppeseminar Pullachis pakub 2016. aastal vaimulikele, kiriku töötegijatele ja samuti kõigile asjahuvilistele võimalust osaleda erinevatel kursustel.

Õppetöö toimub saksa keeles. Mitmekesise programmiga saab tutvuda Pullachi seminari kodulehel www.theologisches-studienseminar.de (rubriik „Studienkurse”).

Kursustest huvitatuil palume osalemissoovist teatada aadressil kadri.poder@eelk.ee.

Täiendav informatsioon kursuste kohta:

Kadri Eliisabet Põder
Rahvusvaheliste suhete assessor

EELK Konsistoorium

Tel. 627 7356

SAMAL TEEMAL