Menu Close

Saksamaa Ühendatud Evangeelse Luterliku Kiriku õppeseminari kursuste programm 2017

Saksamaa Ühendatud Evangeelse Luterliku Kiriku (VELKD) õppeseminar Pullachis pakub 2017. aastal vaimulikele, kiriku töötegijatele ja samuti kõigile asjahuvilistele võimalust osaleda erinevatel kursustel.

Õppetöö toimub saksa keeles. Mitmekesise programmiga saab tutvuda Pullachi seminari kodulehel (rubriik „Studienkurse”).

Kursustest huvitatuil palume osalemissoovist teatada aadressil kadri.poder@eelk.ee.

Täiendav informatsioon kursuste kohta:

Kadri Eliisabet Põder
Rahvusvaheliste suhete assessor

EELK Konsistoorium

Tel. 627 7356

SAMAL TEEMAL