Menu Close

Akadeemilise 2013/2014 õa avajumalateenistus ja aktus

Ui avaaktus 2013

EELK Usuteaduse Instituudi 67. õppeaasta algas kolmapäeval, 4. septembril jumalateenistusega Tallinna Püha Vaimu kirikus,  järgnes pidulik aktus instituudis.

Jumalateenistusel jutlustas rektor Ove Sander, kes soovis südamest Jumala õnnistust kõigile õppijatele ja õpetajatele.  Ta tõstis esile sellesügisest vastuvõttu, mis on suurim, kui kunagi varem olnud.

Kaasa teenisid pastoraalseminari juhataja piiskop Einar Soone, dekaani kt prof Randar Tasmuth, dotsent Arne Hiob, täiendusõppe osakonna juhataja Kerstin Kask ja Tartu teoloogia akadeemia rektor emeeritus Eenok Haamer. Organist oli Kristel Aer. Kirikuliste hulgas viibisid ka peapiiskop Andres Põder, Välis-Eesti piiskop Andres Taul, abipresident Peeter Põldre, assessor Virge James ning  Kanada  praost Mart Salumäe.

Et kogu rahvas aktusele ühte auditooriumi ei mahtunud, oli pidulikku sündmust võimalik jälgida ka kõrvalolevas auditooriumis ekraanilt. Rahvast jagus mõlemasse ruumi.

Aktusekõne pidas prof Randar Tasmuth, kes rõhutas, et usuteaduse instituut tagas vaimulike koolituse järjepidevuse ka kogu nõukogude aja ja sai  Tartu ülikooli usuteaduskonna taastamise aluseks. Ta soovitas värsketel üliõpilastel külastada instituudi Professorite ruumi, kus seintel pildid instituudi omaaegsetest legendaarsetest õppejõududest.

Kolm õppetasandit: rakenduskõrgharidusõpe, usuteaduse magistriõpe ja kristliku kultuuriloo magistriõpe ning instituudiga liitunud Tartu teoloogia akadeemia omab mõju tervele eesti rahvale, kindlustades kristliku intelligentsi olemasolu meie maal.

Peapiiskop Põder ütles, et instituudis õppimine on tee Jumala tunnetusele ning soovis palju Jumala õnnistust uueks õppeaastaks. Piiskop  Taul avaldas lootust, et instituudist sirgub kümmekond vaimulikku ka Välis-Eesti kogudustesse. Eenok Haamer meenutas, et kui ta 21 aastat tagasi üksi instituudist lahkus ja   teoloogia akadeemia asutas, siis tagasi tuli ta nüüd juba terve hulga inimestega.

Tervitused tõi  instituudiga koostööd arendava Estonia Business School’i rektor Arno Almann ja instituudi üliõpilaste nimel Meelis Malk. Toimus korraliselt valitud õppejõudude introduktsioon, uued üliõpilased said õpinguraamatud.

SAMAL TEEMAL