Menu Close

Euroopa Haiglakaplanaadi Uurimisintituudi algus Leuvenis

ENHCC komitee Leuveni Ülikoolis ERICH-i avakonverentsi eel 6.06.2017

Euroopa Haiglakaplanaatide Võrgustiku (European Network of Health Care Chaplaincy – ENHCC) aastatepikkuse töö tulemusel alustas 6. juunil 2017 Belgias Leuveni Ülikoolis tegevust Euroopa Haiglakaplanaadi Uurimisinstituut

(European Research Institute for Chaplaincy in Healthcare – ERICH), mis on loodud Leuveni Ülikooli Praktilise Teoloogia Akadeemilise Keskuse (Academic Center for Practical Theology in KU Leuven – ACPT) juurde. ERICH-i direktoriks on ACPT juhataja prof Anne Vandenhoeck, kes on mitmel korral külalisprofessorina ka UI-d külastanud. ERICH-i eesmärk on teostada hingehoiutöös praktilist väljundit omavaid teaduslikke uuringuid koos hingehoidjate ja kaplanitega, et seeläbi parandada nende tehtava töö kvaliteeti.

ERICH-i näol on tegemist Euroopas ainulaadse ja esmakordse initsiatiiviga ning meil on rõõm olla teaduslike uurimuste sünni juures, mis annavad kindlasti uusi vaatenurki haigla- ja hoolekandesüsteemis tehtavale hingehoiutööle ning avaldavad positiivset mõju selle valdkonna arengule Euroopas ja tõenäoliselt isegi kaugemal. UI Tartu Teoloogia Akadeemia juhataja mag theol Siimon Haamer kuulub ENHCC komiteesse,
kelle ülesandeks on selle uurimisinstituudi arenguid suunata. Nimetatud komitee pidaski 5.-8. juunini Leuvenis ühtlasi oma korralise koosoleku, millest võttis osa ka Siimon Haamer. Lisaks ERICH-i avalöögile oli nõupidamise peamine eesmärk järgmisel aastal Belgias toimuva ENHCC konverentsi ettevalmistamine.

Täiendav info:
ENHCC http://enhcc.eu/index.htm
ERICH http://www.pastoralezorg.be/page/erich/

Siimon Haamer

 

SAMAL TEEMAL