Menu Close

Usuteaduse magistriõpe

Tule õppima usuteadust magistriõppes

TULE ÕPPIMA USUTEADUSE MAGISTRÕPPESSE!

Usuteaduse magistriõppe õppekaval (Eesti Hariduse Infosüsteemis reg nr 111135) on võimalik valida kahe eriala vahel:

Õppekava eesmärgid:

 • anda süvendatud teoloogiline haridus ja pädevus töötamiseks teoloogilist kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel; rajada eeldused õpingute jätkamiseks doktoriõppes;
 • kujundada eeldused pastoraalseminari kandideerimiseks (täiendavalt vaimulikust ametist EELK-s);
 • diakoonia ja hingehoiu kõrvaleriala eesmärgiks on kutse-, eri- ja ametialase ettevalmistuse andmine kirikliku ühiskonnatöö ning hingehoiutöö erinevates valdkondades (täiendavalt hingehoiust).

Tööturu võimalused:

 • võimalus pastorikutseks (sh kaplanikutseks EELK-s) läbides pastoraalseminari;
 • eeldused töötada teoloogilist kompetentsi nõudvatel töökohtadel;
 • lisaks on diakoonia ja hingehoiu erialale spetsialiseerunutel võimalus töötada koguduse diakoonia- ja hingehoiutöö arendajana ning sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas;

Õpe vältab kaks aastat ning toimub 4-päevaste sessioonidena (kolmapäevast laupäevani) sagedusega kord kuus. Õppesessioonide ajal on võimalik ööbida instituudi külalistetubades soodsa hinnaga.


Usuteaduse magistriõppes õppimine on tasuline.

Õppemaks on 1850 eurot/õppeaastas. Õppemaksu tasutakse arve alusel 10 osas septembrist-juunini 185 eurot/kuus. Õppemaks võib muutuda kuni 10% kord aastas õppeaasta vahetumisel.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Eesti Apostliku-Õigeusu kiriku liikmetel on võimalik saada õppemaksu soodustust 25% – selleks tuleb esitada oma koguduse vaimuliku ametlik soovituskiri õppimiseks EELK Usuteaduse Instituudis ja täita igal õppesemestril vähemalt 75% ettenähtud õppemahust. Soodustuse olemasolu hinnatakse iga õppesemestri alguses. Esimese õppeaasta sügissemestril piisab soodustuse saamiseks vaimuliku soovituskirjast.

VASTUVÕTU INFO

Usuteaduse magistriõppesse astumise eelduseks on:

 • usuteaduse erialal usuteaduse alane kõrgharidust,
 • diakoonia ja hingehoiu erialal kõrghariduse  olemasolu ja vähemalt 60 EAP mahus eelnevalt läbitud teoloogilisi õpinguid.

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt 2019/2020. õa toimub 5. augustist – 18. augustini 2019 Tallinnas, instituudi õppehoones (aadressil Pühavaimu 6, 10123 Tallinn).

 Dekanaat on avatud 5. – 9. august 2019 kell 10.00-14.00 ja 12. – 16. august 2019 kell 14.00-18.00.

Sisseastumisdokumente saab esitada ka e-posti teel saates digiallkirjastatud dokumendid või hoopis posti teel saates dokumendid aadressile Dekanaat, EELK Usuteaduse Instituut, Pühavaimu 6, 10123 Tallinn.

Lisainfot vastuvõtu kohta saab küsida telefonil 611 7403.

Sisseastumisel tuleb esitada:

 • Avaldus (vabas vormis);
 • kõrghariduse olemasolu ja teoloogia õpinguid tõendavad dokumendid;
 • elulookirjeldus;
 • 2 fotot (3×4);
 • passi või ID-kaardi koopia;
 • EELK või EAÕK koguduse vaimuliku kirjalik soovitus, kui taotletakse õppemaksu soodustust

Usuteaduse magistriõppe sisseastumiseksamiteks on teoloogilisi põhidistsipliine hõlmav test ja vestlus.

Sisseastumiseksamid usuteaduse magistriõppesse toimuvad 21. või 22. augustil 2019 Tallinnas (Pühavaimu 6) algusega kell 10.00.

Kava:

 • 10.00 Test
 • 11.00 Vestlused

 

Lisainfot saab küsida telefonil 611 7403, e-posti aadressil dekanaat@eelk.ee või ui@eelk.ee.

 

 

SAMAL TEEMAL

Usuteaduse magistriõppesse vastuvõtt

TULE ÕPPIMA usuteaduse magistriõppesse

Magistriõppe õppekava Usuteadus (Eesti Hariduse Infosüsteemis reg nr 111135)

 • Peaeriala on usuteadus, mis koosneb kohustuslikest alusmoodulitest mahus 60 EAP, süvendavaid õpinguid võimaldavatest valikaine moodulitest mahus 30 EAP ja magistritööst mahus 30 EAP.
 • Valikainete hulgas on süvendavaid õpinguid võimaldavad moodulid:
    • luterliku teoloogia,
    • diakoonia ja hingehoiu ning
    • idakristluse alal

Õppekava eesmärgid

 • Omandada spetsialistiharidus kristliku teoloogia erialal, mis on eelduseks töötamiseks vastavat ettevalmistust eeldatavatel ametikohtadel ja õpingute jätkamiseks doktoriõppes;
 • Omandada spetsialistipädevus teoloogia põhidistsipliinides, rajada eeldused pastoraalseminari kandideerimiseks ning omandada ettevalmistus kirikliku ühiskonnatöö ja hingehoiutöö erinevates valdkondades.

Tööturu võimalused

 • töötada teoloogilist kompetentsi vajavatel ametikohtadel;
 • võimalus pastoraalseminari läbides vaimulikukutseks (sh kaplanikutseks EELK-s);
 • võimalus töötada koguduse diakoonia- ja hingehoiutöö arendajana ning sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas;

Õpe vältab kaks aastat ning toimub 4-päevaste sessioonidena (kolmapäevast laupäevani) sagedusega kord kuus. Õppesessioonide ajal on võimalik ööbida üliõpilase soodushinnaga instituudi külalistetubades .

 

Usuteaduse magistriõppes õppimine on tasuline.

Õppemaks on 2024/2025. õppeaastal 2690 eurot õppeaasta kohta. Õppemaksu tasutakse arve alusel 10 osas septembrist-juunini 269 eurot/kuus.

Õppemaks võib muutuda kuni 10% kord aastas õppeaasta vahetumisel.

VASTUVÕTU info

Usuteaduse magistriõppesse astumise eelduseks on:

 • usuteaduse erialal usuteaduse alane kõrgharidust või
 • muul erialal kõrghariduse olemasolu ja vähemalt 60 EAP mahus eelnevalt läbitud teoloogilisi õpinguid.

 

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt toimub 1. – 19. augustini 2024. 

Dekanaat on avatud 1.-19. augustil 2024 kell 10-16. Hoonesse sisenemiseks helista numbril 5660 5007 või vajuta uksekella.

Sisseastumisdokumente saab esitada ka e-posti teel saates digiallkirjastatud dokumendid e-posti aadressil dekanaat@eelk.ee või hoopis posti teel saates aadressile Dekanaat, EELK Usuteaduse Instituut, Pühavaimu 6, 10123 Tallinn.

Lisainfot vastuvõtu kohta saab küsida telefonil 611 7403 või e-postil dekanaat@eelk.ee või  dekanaadi juhataja Kerstin Kaselt, tel  553 0399 või õppekorraldusspetsialist Margit Ubalehelt tel 5660 5007.

 

Sisseastumisel tuleb esitada:

 • avaldus (vabas vormis) koos kontaktandmetega;
 • kõrghariduse olemasolu ja teoloogia õpinguid tõendavad dokumendid (kaasa arvatud akadeemiline õiend);
 • bakalaureuse või rakenduskõrgharidusõppe lõputöö, kui see on olemas;
 • elulookirjeldus;
 • digitaalne või paberkandjal (2 tk) foto 3×4 cm;
 • passi või ID-kaardi koopia.

 

Usuteaduse magistriõppe sisseastumiseksamiks on vestlus.

Sisseastumiseksamid usuteaduse magistriõppesse toimuvad 22. augustil 2024 Tallinnas (Pühavaimu 6). 

Kava:

10.00 Vestlused

 

Lisainfot saab küsida telefonil 611 7403, e-posti aadressil dekanaat@eelk.ee või ui@eelk.ee.