Menu Close

Usuteaduse Instituudis uus külalisprofessor

Käesoleval semestril õpetab EELK Usuteaduse Instituudi usundiloo õppetoolis külalisprofessor dr dr Vladimir Sazonov, kes viib läbi usundiloo proseminari.

Vladimir Sazonov (snd 1979) töötab Kaitseväe Akadeemias juhtivteadurina ja Tartu Ülikoolis Orientalistikakeskuses kaasprofessorina (Vana-Lähis-Ida). Tema uurimisvaldkondadeks on Vana-Lähis-Ida usundilugu ja ajalugu, Venemaa ideoloogia ja infosõda. Vladimiril on kaks doktorikraadi – doktorikraad ajaloos Tartu Ülikoolist ning doktorikraad kultuuriuuringutest Tallinna Ülikoolist. Tema viimase doktoritöö juhendajaks oli professor Jaan Lahe. Vladimir Sazonov on avaldanud hulgaliselt teadusartikleid nii Eestis kui ka välismaal. Lisaks on tal ilmunud mitu monograafiat ja kogumikku erinevates teaduskirjastustes.

Tema olulisemad publikatsioonid on järgmised:

Sazonov, V.; Espak, P.; Johandi, A. (2017). Vana-Lähis-Ida ajalugu 3500–2000 eKr. Mesopotaamia ajalugu kiilkirja tekkest kuni Uus-Sumeri riigi languseni. Tartu: University of Tartu Press.

Sazonov, V. 2016. Die Assyrischen Königstiteln und -epitheta vom Anfang bis Tukulti-Ninurta I und seinen Nachfolgern. USA, Winona Lake: Eisenbrauns.

Sazonov, V.; Espak, P.; Mölder, H.; Saumets, A. (eds.) 2021. Cultural Crossroads in the Middle East. The Historical, Cultural and Political Legacy of Intercultural Dialogue and Conflict from the Ancient Near East to the Present Day. Tartu: University of Tartu Press.

Espak, P.; Sazonov, Johandi, A.; Mõttus, S. (eds.) Papers of the Formative Tendencies in Near Eastern Religions and Ideologies Conference, April 2019, Beirut. Studia Antiqua et Archaeologica No XXVII/2.

EELK Usuteaduse Instituut tervitab uut külalisprofessorit ja soovib talle jõudu ja õnnistust uueks õppeaastaks.

EELK UI

SAMAL TEEMAL