Menu Close

Tuntud ortodoksi teoloogi John Behri loeng UI-s

Külalisloeng professor John Behrilt 7. märtsil 2019 äratas huvi Johannese evangeeliumi vastu.

Oxfordi Ülikooli kirjastuses ilmunud raamatu „John the Theologian and his Paschal Gospel: a Prologue to Theology“ käsitles neljanda evangeeliumi ühte rõhuasetust, paasa-kesksust, läbi evangeeliumi teksti ning selle mõjuajalugu esimeste kristlike sajandite kirjutistes. Tsitaatide varal Justinus Märtri, Irenauese ja ka hilisemate varakristlike kirjanike patristiliste teoste tsitaatide varal rõhutas külaline paasa teema erinevust võrreldes varasemate sünoptiliste evangeeliumidega ning Johannese evangeeliumi kirjutaja erilist teoloogilist vaatenurka ja selle mõju kristluse lähiajaloole.

 

 

SAMAL TEEMAL