Menu Close

Tule õppima kirikumuusika kursustele

Tule õppima kirikumuusikat

EELK Usuteaduse Instituut kutsub õppima:

KIRIKUMUUSIKA OSAKONDA

 • Kirikumuusika C-kursusele (õppeaeg 2 a)
 • Kirikumuusika D-kursusele (õppeaeg 2 a)
 • Kirikumuusika eelkursusele (õppeaeg 1 a), eelõpe, et astuda kirikumuusika D-kursusele

 

Vastava kursuse lõpetanu saab taotleda EELK kirikumuusika kutsekomisjonilt kirikumuusiku D- või C- kutsekategooriat.

Õppeaastas on 11 õppesessiooni, a´ 3 päeva.

2019/2020 õ-a sessioonide ajad leiad siit >>

Kursuste ainekavadega saab tutvuda siin >>

 

Õppetöö kirikumuusika kursustel on tasuline. D- ja C- kursusel EELK liikmetele 550 eurot õ-a, teistele 1280 eurot õ-a. Eelkursusel EELK liikmetele 320 eurot õ-a, teistele 770 eurot õ-a.

Dokumentide vastuvõtt 19.- 27. augustini 2019. a. aadressil: EELK Usuteaduse Instituut, Pühavaimu 6, Tallinn.

Esitada:

 • avaldus (vabas vormis)
 • keskkooli või teise taseme kutsehariduse lõputunnistus
 • muusikalise eelhariduse tunnistus
 • 1 foto (3×4)
 • elulookirjeldus ning passi või ID- kaardi koopia
 • tõend kirikliku kuuluvuse kohta

Sisseastumiseksamid D- ja C- kursusele 28. augustil 2019. a. kell 11.00.

Eksamid:

 • solfedžo/ elementaarteooria
 • klaver ja/või orel (kaks erineva karakteriga pala)
 • laulda üks vaimulik laul ja esitada üks lühike vaimulik tekst
 • vestlus

Individuaaltundidesse saab registreeruda kogu õppeaasta vältel, tundide maht on vastavalt osapoolte kokkuleppele.

Individuaalõpe on tasuline. 2019/2020 õppeaastal on individuaaltunni õppeteenustasu 17 eurot.
Täpsem info individuaaltundide kohta leiad siit >>.

 

Lisainfo e-maili aadressil ui.kirikumuusika@eelk.ee, tel 611 7408¸ kodulehel aadressil

 

SAMAL TEEMAL