Menu Close

Tihe konkurss magistriõppe diakoonia ja hingehoiu erialale sotsiaalministeeriumi kaasrahastusega õppekohtadele

Hingehoid

Tihe konkurss magistriõppe diakoonia ja hingehoiu erialale sotsiaalministeeriumi kaasrahastusega õppekohtadele

 

Aprilli lõpus toimus Usuteaduse Instituudis erakorraline vastuvõtt magistriõppe diakoonia ja hingehoiu erialale. Tänu sotsiaalministeeriumi kaasrahastusele oli välja kuulutatud kandideerimine kuuele 50%-lise õppemaksu soodustusega õppekohale. Huvi soodsatel tingimustel õppimise vastu oli suur ning meile laekus 14 avaldust. Üliõpilaskandidaatide rohkus annab tunnistust hingehoiu valdkonna elujõulisusest ja viimase aasta jooksul märgatavalt suurenenud tööhõivest selles valdkonnas.

 

Vastuvõtukomisjoni töö ei olnud lihtne, sest ühele soodustusega õppekohale oli konkurss 2,3. Otsuse tegemisel oli oluliseks argumendiks senine töökogemus hingehoidjana, mis valdaval enamusel kandideerijatest oli olemas. Samuti võeti arvesse varasemate õpingute keskmist tulemust ja lõputöö hinnet. Kaks päeva väldanud vestluste vooru tulemusel sai otsustatud lisada veel üks soodustusega õppekoht. Seega avanes seitsmel kandidaadil võimalus asuda õppima soodustingimustel. Vastu sai võetud kokku kümme magistranti, kuid need, kes oleks pidanud täies mahus õppemaksu maksma, siiski loobusid. Samas on jätkuvalt EELK liikmetel võimalik Usuteaduse Instituudis omandada haridust 25%-lise soodustusega.

 

Soovime Jumala õnnistust stipendiaatidele!

Raili Hollo

Tiina Janno

Veelika Jõgi

Heidy Prükk

Kaili Särg

Nelli Vassila

Tuuli Võsa

 

Augustis toimub taas vastuvõtt diakoonia ja hingehoiu erialale ning neljal üliõpilaskandidaadil avaneb võimalus alustada õppimist samadel soodustingimustel.

 

 

Siimon Haamer

EELK Usuteaduse Instituudi Tartu Teoloogia Akadeemia juhataja

 

SAMAL TEEMAL