Menu Close

Rektori tervitus ja uue õppeaasta alguse terviseohutuse juhised

Tule õppima kirikumuusikat

Head Usuteaduse Instituudi üliõpilased ja õpilased

Head Usuteaduse Instituudi õppejõud ja töötajad

 

Tervitan kogu meie kooliperet alanud õppeaasta künnisel.

Loodan, et olete suvel saanud puhata, kosuda ja valmistuda uuteks algusteks ja ülesanneteks, mida sügis ja algav õppeaasta meile kõigile kaasa toob.

 

Eriti tervitan kõiki esmakursuslasi, kes alustavad Usuteaduse Instituudis tuleval nädalal oma õpinguid. Rõõm on tõdeda, et tänavune vastuvõtt on olnud viljakas: usuteaduse rakenduskõrghariduse õppekaval alustab õpinguid 15 tudengit ja eksternõppurit, magistriõppes diakoonia ja hingehoiu erialal 9 tundengit, kirikumuusika osakonnas alustab 4 uut õppijat. Südamest tere tulemast meie akadeemilisse ja kristlikku kogukonda, Usuteaduse Instituuti!

 

Oleme instituudi osakondade juhtide ning rektoraadi ja dekanaadi töötajatega tähelepanelikult järginud olukorda meie riigis, Vabariigi Valitsuse, Terviseameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldusi ja soovitusi seoses õppetöö korraldusega COVID-viiruse leviku tingimustes. Heameel on tõdeda, et nagu teisteski kõrgkoolides, alustame me õppeaastat selles teadmises, et õppetöö saab toimuma täiel määral kontaktõppes. Juhised, korraldused ja soovitused meie kõigi tervise kaitseks ja õppetöö sujuvaks kulgemiseks on kehtestatud rektori käskkirjaga:

Rektori käskkiri 03-09-2021

Loodan kogu Usuteaduse Instituudi pere mõistvale, koostöisele ja hoolivale suhtumisele nende korralduste ja juhiste täitmisel. Ühtlasi palun ja julgustan kõiki, kes ei ole veel täisvaktsineeritud COVID-viiruse vastu, seda esimesel võimalusel teha, kui selleks pole meditsiinilisi vastunäidustusi. Nii aitame kõik kaasa selleks, et vältida haigestumisi ja võimalikke nakkuskollete tekkimist instituudis ning soodustada tavapärase rütmi ja töökorralduse taastumist meie koolis.

 

Soovin kõigile edukat, viljakat ja õnnistatud õppeaasta algust. Kohtumiseni kolmapäeval, 8.09.2021 kell 12 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus.

 

Marko Tiitus

Rektori kt

SAMAL TEEMAL