Menu Close

„Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid“. Kõne raamatu esitlusel Tallinna toomkirikus usupuhastuspühal, 31.10.2017

http://kjt.ee/wp-content/uploads/2017/11/kaaned.jpg

Raamatut on võimalik soetada EELK Usuteaduse Instituudi (UI) raamatukogust ja EELK konsistooriumist, raamatupoodidest ning tellida UI-st ka elektrooniliselt. Vt raamatu andmeid ja sisukorda.

Austatud 500. usupuhastuspüha jumalateenistusel osalejad, kallid õed ja vennad Kristuses!

Reformatsiooni vaim võib ühendada ja vaimustada! Mul on erakordne rõõm ja au esitleda teile Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudi suure ühistöö tulemusena valminud juubeliteost „Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud perspektiivid“. Täna ja siin saab Usuteaduse Instituudi toimetiste sarja 25. köide esmakordselt avalikuks.

Mis sellest raamatust leiab? Reformatsiooni suurjuubeliga seotult on Eestis toimunud läinud aasta vältel mitmeid ja erisuguste raskuspunktidega konverentse. Reformatsioon läheb korda, hoolimata sellest – või pigem just seetõttu –, et seda võib mõista mitmel moel. Konverentsidest esimene oli Usuteaduse Instituudi korraldusel toimunud suur reformatsioonikongress Eesti Rahvusraamatukogus. Paljud teie seast olid toona osalejad. Selle raamatu põhiosa talletab reformatsioonikongressil peetud ettekandeid edasiarendatud, viimistletumal ja küpsemal kujul. Võrreldes järgnenud konverentsidega jääb reformatsioonikongressi ja raamatu eripäraks taotlus käsitleda üheskoos reformatsiooni vaimsust, kultuurimõjusid ja perspektiive ning teha seda viisil, mis oleks huvitav nii asjatundjatele, aga eelkõige just ka laiemale huviliste ringile.

Raamat koosneb neljast põhiosast „Usupuhastus, vaimsus, ajalugu“, „Usupuhastus, kultuur ja haridus“, „Usupuhastus, inimene ja ühiskond“, „Usupuhastus, kirikud ja pluralism“. Nagu raamatu sisukorrast kohe näha, on raamat oma ülesehituse ja peatükkidega kindlasti terviklikum kui konverentsidega seotud väljaanded tavaliselt. Lisaks reformatsioonikongressi materjalidele sisaldab raamat aga veel peaaegu kolmandiku osas väga olulisi ja põnevaid lisasid.

Reformatsioon võib ühendada. Selle raamatu sisu ja ilmumine on tunnistajaks mitmest asjast. Meil on Eestis piisavalt erialast asjatundlikkust. Instituut teeb head koostööd teadlaste ja institutsioonidega nii Tartus kui Tallinnas. Mitmel moel tunnistab raamat ka instituudi rahvusvahelistest sidemest. Suur-suur tänu kõigile!

Raamat „Reformatsioon 500“ on meie evangeelse luterliku kiriku haridus- ja teaduskeskuse kingitus tänaseks päevaks Eesti kristlaskonnale, aga ka kogu Eesti rahvale. Loodan südamest, et raamat leiab lugejaid nii praegu kui tulevikus ja aitab avada uusi perspektiive maailmale ja iseendale; perspektiive, mis kasvavad välja reformatsiooni vaimust – evangeeliumist.

Hüva lugemist!

Allikas: Kirik & Teoloogia

 

SAMAL TEEMAL