Menu Close

Pastoraalseminari vastuvõtt edukas

Pastoraalseminari vastuvott sugis 2017

11. septembril toimus EELK Konsistooriumis vastuvõtt EELK Usuteaduse Instituudi Pastoraalseminari diakonikoolitusele võeti vastu Valdek Hang, Meelis Holsting, Tanel Meiel, Ülle Reimann ja Nevil Reinfeldt.

Eksam pro venia concionandi viidi läbi 11. ja 12. septembril konsistooriumis ja usuteaduse instituudis. Esimesel päeval kontrolliti kandidaatide üldteoloogilisi teadmisi ning teisel päeval hinnati suulistel vestlustel nende kutsesobivust. Eksami sooritasid Siimon Haamer, Kristo Hüdsi ja Timo Švedko.

Esmakordselt õpivad diakoni- ja preestriametiks valmistujad sügissemestril üheskoos. Diakoni suuna valinutele järgneb diakonieksam ning preestriks valmistujad jätkavad õpinguid kevadsemestril, nende edukas lõpetamine on eksamile pro ministerio kutsumise eelduseks. Eksamipäeval lõpul tänas peapiiskop Urmas Viilma eksamikomisjoni juhataja assessor praost Marko Tiitust ja kogu eksamikomisjoni ning väljendas ühtlasi tänu ja rõõmu väga heade kandidaatide üle.

Pastoraalseminaris toimuvat vaimuliku ametiks ettevalmistust viivad läbi pastoraalseminari juhataja piiskop Einar Soone ja assistent Liina Sander koostöös usuteaduse instituudi õppejõudude, EELK vaimulike, allasutuste, koguduste ja riiklike struktuuridega.

EELK UI

 

SAMAL TEEMAL