Menu Close

Ove Sander – 25 aastat ordinatsioonist

ove rist

Usuteaduse instituudi rektor, assessor ja õpetaja dr Ove Sander ning kaitseväe peakaplan major Gustav Kutsar tähistasid 16, jaanuaril tänujumalateenistusega Tallinna Piiskoplikus toomkirikus oma ordinatsiooni 25. aastapäeva.

Jumalateenistusel teenisid peapiiskop Urmas Viilma, peakaplan Gustav Kutsar, peakaplan emeeritus erukolonel dr Tõnis Nõmmik, õpetaja Gustav Piir, assessor rektor dr Ove Sander, abipraost Arho Tuhkru, organist oli Kristel Aer. Pidulikule sündmusele olid kaasa elama tulnud juubilaride pered ning hulgaliselt ametivendi ja –õdesid, sõpru, tuttavaid, koguduseinimesi, kaitseväelasi.

Enne jumalateenistust käisid tähtpäevalised Tallinna Rahumäe kalmistul, kus süütasid küünlad ja langetasid palves pea peapiiskop Kuno Pajula haual. Pajula oli see, kes ordineeris noored vaimulikud Tallinna toomkirikus 25 aastat tagasi. Ordinatsiooni assistente oli neli: nüüdseks lahkunud praostid Harald Tammur ja Elmar Reinsoo ning tol ajal veel E.E.L.K. õpetajad Tõnis Nõmmik ja Gustav Piir Kanadast.

Jutlustas Gustav Kutsar, jutluse aluseks oli kirjakoht Vanast Testamendist: „Rudjutud pilliroogu ei murra Ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta Ta ära, Ta levitab ustavalt õigust“ (Js 42:3). Jutlustaja leidis huvitavaid seoseid pilliroo ja kristlaskonna vahel ning selgitas harva kasutatava sõna rutjuma (muljuma, rõhuma) tähendusi. Et Kutsar teenis noore vaimulikuna Saaremaa kogudusi, siis rõhutas ta, et suurem osa temast on vormunud läbi saarlaste. Kutsar tänas saarlasi selle siira ja sügava usus eest, millega nad noort vaimulikku julgustasid.

Kuldrist koguduselt

Nõmme Rahu kogudus taotles oma õpetajale Ove Sanderile kuldristi kandmise õigust ja konsistoorium selle ka andis. Peapiiskop Urmas Viilma riputas Ove Sanderile kaela kuldristi, mille Nõmme kogudus oli aastate eest kinkinud oma eelmisele õpetajale Voldemar Iljale.

Pärast jumalateenistust esitles Ove Sander oma uut raamatut „Temast, Tema poole ja Tema läbi“. Autor ütles, et raamatu pealkiri seostub kolme piiblitegelasega, kes on olulised kõikidele vaimulikele –Naatanael, Ristija Johannes ja apostel Paulus. Teos sisaldab viimase kümne aasta üldkirikut ja haridust puudutavaid kirjutisi.

Kes olid need kaks vaimulikku 25 aastat tagasi? Gustav Kutsar oli 25aastane, abielus ja kolme lapse isa (nüüd 4 last ja hetkel 6 lapselast), teenis juba paar aastat diakonina Saaremaa Valjala, Karja ja Jaani kogudust. „See oli aeg, kus tuli hakata kirikule maid ja hooneid tagasi nõutama. Taastasime Pöide koguduse, siis hakkasime Orissaarde kogudust rajama. Tegutsesin kohalikus volikogus, nõustamistelefonis, andsin koolis tunde. Tegemist oli palju,“ meenutas Kutsar.

Ove Sander oli alles 20aastane, ka tema oli abielus. Abikaasa Liina meenutab: „Meie esimene laps Samuel sündis juunis 1991(nüüd kaks poega ja tütar). Nii et ta oli varjatult minuga ordinatsioonil kaasas. Elasime juba Vastseliinas, kus Ove kohalikku kogudust teenis. Tol ajal oli tal õppimine UIs veel pooleli, kuid vaimulike puudus oli väga suur ja tööle mindi juba õpingute ajal.“ Ove Sander peab oma vaimuliku tees tähtsaimaks olla koguduseõpetaja „Kogudusetöö on viimane, millest ma loobun. Olen tänulik usalduse eest, mis kirik on mulle andnud. Ma armastan seda tööd.“

Tiiu Pikkur

 

SAMAL TEEMAL