Menu Close

Ove Sander ja Siimon Haamer LCMC konverentsil

Ove am

Rektor Sander ja UI TTA osakonna juhataja Siimon Haamer osalesid LCMC (Lutheran Congregations in Misssion for Christ) konverenstil Friscos Texases, millest võttis osa ligi tuhat LCMC pastorit ja koguduse esindajat.

Kokkutulemise kandvaks teemaks oli “Meie DNA.”

Rektor Sander pidas ettekande EELK “DNAst”, selle kujunemise eeldustest, kiriku praegusest olukorrast ning teoloogilise hariduse rollist kiriku DNA hoidmisel ja kujundamisel. Sander ja Haamer jutlustasid ja esitlesid EELK UI tegevust luterlikes kogudustes Dallases, Albuquerques, ja Minnepolise piirkonnas. UI TTA-l on pikaajaline ja viljakas koostöö LCMC kogudustega Ameerikas.

EELK UI

 

SAMAL TEEMAL