Menu Close

Näitus “Vaimulikud Eesti Vabariigi sünni ja taassünni juures“

Näitusega saab tutvuda EELK Usuteaduse Instituudi fuajees 2019. a aprillikuu lõpuni.

Näitusel tutvustatakse rohke pildimaterjali ja haaravate tekstidega vaimulike osalemist Eesti Vabariigi poliitilise elu kahel sõlmperioodil: vabariigi sünni ja riikluse rajamise aastatel ning Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise perioodil. Vaimulikud jõudsid poliitikasse, et panustada Eesti riigi ülesehitamisse ja öelda sõna sekka Eesti usuelu ümberkorraldamisel.

Näitus keskendub kahele väga erinevale ajastule: aastatele 1918–1923 ja 1987–1992. Neid aastaid ühendab arusaam loodavast või uuesti ülesehitatavast riigist, kus austatakse kõigi inimeste õigust südametunnistus-, veendumus- ja usuvabadusele. Et murranguaegadel laotakse tavaliselt vundamenti, pööratakse näitusel tähelepanu usuelu korraldamisele ja riigi ning usuühenduste vaheliste suhete alusmüüri rajamisele, millele Eesti riik toetub praeguseni.

Veel on murranguaegadele omane säravate isikute esile tõus, kes rahulikumatel aegadel taanduvad sageli taas oma päevatööle. Näitusel pööratakse lähemat tähelepanu nende vaimulike elukäigule ja tegemistele, kes Eesti riigi sünni ja taassünni ajal poliitilises elus osalesid. Nii näeme, milline on nende jälg ja panus meie riikluse ajaloos.

SAMAL TEEMAL