Menu Close

Usuteaduse Instituudis kaitsti lõputöid

UI akrediteerimine

EELK Usuteaduse Instituudis oli kolmapäeval põhjust töövilja üle mitmekordselt rõõmustada: ühe päeva jooksul kaitsti kooli ajaloos rekordiline arv, seitseteist, lõputööd. Nende ühtlaselt kõrge teaduslik tase ja praktiline väärtus andsid omakorda kinnitust instituudi hea käekäigu kohta.

EELK Usuteaduse Instituudis oli kolmapäeval põhjust töövilja üle mitmekordselt rõõmustada: ühe päeva jooksul kaitsti kooli ajaloos rekordiline arv, seitseteist, lõputööd. Nende ühtlaselt kõrge teaduslik tase ja praktiline väärtus andsid omakorda kinnitust instituudi hea käekäigu kohta.

”Meie kooli jaoks on aasta tõpoolest rekordiline nii kaitstud tööde arvu kui ka heal tasemel tööde poolest,” kinnitas EELK Usuteaduse Instituudi rektor Ove Sander. Varahommikust õhtuni lühikeste pausidega väldanud päeva jooksul käis hindamiskomisjoni eest läbi üheksa magistri- ja kaheksa bakalaureusetööd ja kõik need kaitsti edukalt. Tänavu jõudis õpingutega lõpusirgele ka mitu üliõpilast, kel on igapäevatöö kõrvalt kulunud õpingutele palju aastaid.

Rektor usub, et edukale päevale aitas paljuski kaasa tänavuaastane uuendus – kuu aja eest toimunud eelkaitsmine. Seeläbi said üliõpilased võimaluse nii eelnevaks diskussiooniks kui ka vigade ja lünkade parandamiseks. Selle võrra olid tööd ise lihvitumad ja üliõpilased auditooriumi ees kindlamad. Dekaan Randar Tasmuth lisas, et oluline tegur õnnestumiseks on seegi, et varasemast rohkem õppejõude töötab põhikohaga. Igal juhul kinnitas tänavune kaitsmine, et instituudile 2016. aastal omistatud kvaliteedimärk on õigustatud – see teadmine motiveerib nii üliõpilasi kui ka õppejõude.

Magistritöödest tõid Ove Sander ja Randar Tasmuth esile kaks uurimuist süstemaatilise teoloogia vallast: Karin Kallase ”Orjastatud Jumala külge. Jumala- ja inimesemõistmine Martin Lutheri De servo arbitrio ning selle tänapäevaste tõlgenduste põhjal” ja Ariel Süvari ”And paljususes. Kriitilisi märkusi Joerg Riegeri paljususe teoloogiale Ingolf Dalferthi kohalolevaks saava Jumala mõistmise foonil”. Tunnustust pälvib siinkohal ka mõlema töö juhendaja Thomas-Andreas Põder.

Kõrgeima hinde pälvis komisjonilt teisigi töid: näiteks uuris Kai Jõemets Tartu Ülikooli Kliinikumi näitel seda, millist abi saab arstidele anda hingehoidja. Magistritööd kaitses edukalt ka peapiiskop Urmas Viilma, kelle töö teema oli luterliku üldhariduskooli loomine Tallinna Toomkooli näitel.

Rakenduskõrgharidusõppe lõputöödest valis Randar Tasmuth välja kaks väljapaistvamat: Rita Belõseva käsitluse Martin Lutheri pühakirjamõistmise kesketest põhimõtetest ja nende kujunemisest ning Kristiina Harjaku uurimuse, milles üliõpilane uuris Pauluse vaadet inimese muutumisele kohtudes Kristusega.

Allikas: http://www.eelk.ee/et/uudised/usuteaduse-instituudis-kaitsti-loputoid/

SAMAL TEEMAL