Menu Close

Luterliku Maailmaliidu stipendiumid 2018. aastaks

EELK Hariduskomisjon annab teada, et Luterlik Maailmaliit pakub 2018. aastaks stipendiume üliõpilastele teoloogia hariduse omandamiseks. Põhifookus stipendiumite määramisel on liikmeskirikute ja nendega seotud teoloogiaasutuste strateegilise võimekuse tõstmine.

Luterlikul Maailmaliidul on võimalik kõrgema teoloogilise hariduse omandamisel toetada 15-20 kandidaati.

Eelise saavad kõrgemat teoloogilist haridust (doktori või magistrikraadi) omandavad kandidaadid,

1) kes on koolitajad/õppejõud või

2) need, kes valmistuvad vaimulikuks või kõrget juhtmisvastutust eeldatavaks ametiks.

Taotlus on inglise keelne, samuti juhend taotluse täitmiseks.
Taotlemisel on oluline ära tuua, milline saab olema taotleja panus nüüd ja tulevikus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku arengusse.

NB! Taotlused tuleb esitada EELK Hariduskomisjoni nimele, kes saadab need edasi Luterliku Maailmaliitu (erinevalt sellest, mis juhendi lõpus kirjas!)

EELK Hariduskomisjon ootab taotlusi 15. augustiks 2017 aadressil:

EELK Hariduskomisjon
EELK Konsistoorium
Kiriku plats 3
10130 TALLINN

Lisaks palun saatke taotluse koopia koos lisadega elektrooniliselt aadressil: marko.tiitus@eelk.ee.

Vajadusel saab lisainfot küsida ka rektoraadist telefonil 611 7401, ui@eelk.ee.

SAMAL TEEMAL