Menu Close

Kutse Usuteadusliku ajakirja erinumbri ja Jaan Lahe jutlustekogu esitluselel

Meil on rõõm kutsuda teid kahe trükise esitlusele 14. septembril 2018 kell 12.15 EELK Usuteaduse Instituuti Pühavaimu tänav 6, Tallinn.

Rahvusvahelises koostöös on valminud
Usuteadusliku Ajakirja erinumber Vom Punjab über das Zweistromland und den Jordan bis an den Tiber – Zu ausgesuchten altertumswissenschaftlichen
Fragestellungen (Punjabist Tiberini Mesopotaamia ja Jordani kaudu –
muinasteaduslikke probleemipüstitusi) (1/2018 (72)),
mis on pühendatud vanaaja religioonidele.

Erinumber sisaldab Tartu Ülikooli usuteaduskonna, orientalistikakeskuse ning Humanitaarteaduste ja kunstide instituudi, EELK Usuteaduse Instituudi, Berliini Humboldti ülikooli ning Potsdami ülikooli õppejõudude ja teadurite inglise- ja sakseelseid uurimusi. Erinumbri on koostanud Potsdami ülikooli nooremteadur Daniel Mielke ja Usuteaduse Instituudi piibliteaduste erakorraline professor,
õpetaja dr Jaan Lahe.

Valminud on ka õpetaja Jaan Lahe jutlustekogu Uks Teise Maailma, mis koondab endasse aastatest 1999-2017 pärinevaid jutlusi.

 

Jutlused on peetud Paldiski, Keila, Kose, Jüri, Nissi, Hageri, Tallinna Pühavaimu ja Viimsi Jaakobi kirikutes ning Mustamamäe Maarja Magdaleena koguduses, kus Jaan Lahe teenib abiõpetajana.

Pärast esitlust on võimalik mõlemaid trükiseid osta.

Kõik huvilised on oodatud!

Randar Tasmuth
EELK UI piibliteaduste professor

SAMAL TEEMAL