Menu Close

EELK UI ja EAÕK Platoni seminari vahel sõlmiti koostöömemorandum

koostoomemorandum

EELK UI ja EAÕK Püha Platoni seminari vahel sõlmiti koostöö memorandum, mille kohaselt rajatakse UI juurde õigeusu õppetool selle aasta sügisest.

8. jaanuaril oli taas pidulik hetk, mil UIs andsid ülipühitsetud Stefanus, EAÕK Püha Platoni seminari rektor ning Tallinna ja kogu Eesti metropoliit ning UI rektor Ove Sander koosöö memorandumile oma allkirjad. Sündmusest oli tulnud osa saama UI õppijad ja õppejõud.

Allkirjastamise eel peetud inglise keelsetes kõnedes rõhutas metropoliit Stefanus „tänase päeva suur tähendust kogu õigeusu kirikule,” sest „sellist koostööd ei leidu kogu Euroopas.” Ta lisas, et „seminaride ühistegevus annab kindlasti positiivseid impulsse meie kirikute ühiseks tunnistuseks ja teenimiseks Eestimaal.”

Dekaan Randar Tasmuth tõi oma sõnavõtus välja pikaajalised ja head suhted EELK, EELK UI ja EAÕKi vahel. Eriliselt rõhutas dekaan senist koostööd UI usuteaduskonna pinnal, kus on olnud õpetamas kolleegid Kreekast ning samuti aastatepikkust viljakat koostööd EELK ja EAÕK vahelises dialoogi rühmas.

Rektor Sander keskenes oma koostöömemorandumi eesmärkidele. „Neid on vähemalt kolm,” kinnitas ta. “Esiteks, pakkuda meie üliõpilastele teadmisi ka idakiriku teoloogiast, mis siiani on meie õppekavas olnud tagasihoidlikult esindatud. Teiseks, anda EAÕKi töötegijatele, kes meil õpivad, riiklikult tunnustatud haridus. Ja kolmandaks, loodan ma, et see on väikene samm EELK ja EAÕKi vastastikkuse lähenemise teel ning palun Jumalat, et me võiksime saavutada täieliku osaduse enne Kristuse taastulemist.”

EELK UI ja EAÕKi Püha Platoni seminari vahelist koostööd nähakse kahe etapilisena –

„Esmalt keskendub koostöö teineteise poolt pakutavate loengute ja seminaride külastamisele ning õppejõudude ja üliõpilaste vahetamisele.

Koostöö teisel etapil moodustatakse EAÕK Püha Platoni Seminari poolsel alusel EELK Usuteaduse Instituudi juures õigeusu õppetool 2014. aasta sügiseks. Õppetooli poolt pakutav õigeusu teoloogia moodul EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduse rakenduskõrgharidusõppe õppekavas koostatakse Eesti Apostliku-Õigeusu Kiriku poolt vastavuses Eesti Vabariigi kõrgharidusstandardi nõuetega. Õigeusu teoloogia moodul vastab Eesti Apostliku-Õigeusu Kiriku poolsete üliõpilaste koolitusvajadusele konfessionaalsete ainete õpetamise osas ja selle täitmine tagatakse Eesti Apostliku-Õigeusu Kiriku poolt. Ülejäänud õppekava ainete õpetamise eest vastutab EELK Usuteaduse Instituut.”

Pilte allkirjastamisest saab vaadata siit.

 

EELK UI

 

SAMAL TEEMAL