Menu Close

Konverents Uus Testament: kirik ja misjon Usuteaduse Instituudis

Veendumuse alusel, et Piiblile toetuv meelsus on valmis usus nägema kiriku kasvu võimalusi ja selleks tööd tegema, kogunes üle neljakümne inimese 4. aprillil 2019 Usuteaduse Instituuti tulevikule mõtlema.


Uue Testamendi õppetooli korraldatud konverentsi esimeses pooles esitatud nelja ettekande alusel õpiti nägema kuidas Paulus leidis Areopaagi jutluses ühise aluse, selle „miski“, millele toetudes esitada sõnum Jeesusest. Paulus asetas ka end tagaplaanile, et kasuks saada Kristust ja võita erinevaid inimesi. Markuse evangeeliumi on peidetud misjonile viitav struktuur ilma, et seda otse välja öeldaks. Johannese evangeeliumi teksti kaudu kutsutakse jüngreid osadusse Pojaga ja Isaga ning üksteisega olemaks suutelised osalema Jumala misjonis. Niisugune osadus muudab inimesi ja teeb neist kindlameelsed kuulutavad ja tunnistavad jüngrid.

Päeva teises pooles astusid üles kirikute allasutuste töötajad, uute koguduste vaimulikud ja juhatuste liikmed ning konverentsist osavõtjad said kaasa mõtteid ja näiteid noorte koguduste misjonitööst ning julgustust hästi toimivatest praktikatest. Paneeldiskussiooni käigus küsiti selgitusi ettekannetes öeldule ning esitati uusi küsimusi. Nii saadi mõned vastused ja jäeti teised küsimused tulevastel töökohtumistel arutamiseks.

Tööhuvi kestis õhtuni ning uute sisuliste tutvuste sõlmimine andis ideid üksteise tegemistest osa võtta ning üksteist vastastikku toetada.

Saatesõnaks ja julgustuseks Johannese evangeeliumi alusel tehtav järeldus: Jüngrite sõnast saab kuulutusetöös Jeesuse sõna, mis on samas Isa sõna ja mis on seda üksnes siis kui Tõe Vaim selle inimestele toob ja annab.

 

SAMAL TEEMAL