Menu Close

Instituudis kaitsti lõpu- ja magistritöid

EELK Usuteaduse Instituudis kaitsti 15. juunil kristliku kultuuriloo magistriõppe osatöid ja 19. juunil rakenduskõrghariduse lõputöid. Kaitsmisi võib nimetada väga edukateks. Rakenduskõrghariduse lõputöödest olid väga kõrgel tasemel üliõpilase lõputööd:

Tiina Kütt. „Algkristlike laulude ja Vana Testamendi motiivid Maarja kiituselaulus (Lk 1:46-55)“ (juhendaja dr Randar Tasmuth),

Sven Kooli. „Religioosse pluralismi tõlgendamine lähtudes J. Hicki teoloogiast ja pragmatistlikust teoloogiast ning nende teoloogiate omavaheline võrdlus“ (juhendaja dr Thomas-Andreas Põder),

Külli Pea-Kuoppala. „Humanistliku bioeetika printsiipide kajastus Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas suunistes“ (juhendaja Jaanus Noormägi).

 

Kristliku kultuuriloo magistriõppe osatööd olid kõik väga kõrgel tasemel. Kaitsjaid oli seekord kolm:

Sander – Ingemar Kasak. „Kristlase vabadus kui vastumürk tsiviliseerumise painetele“ (juhendaja dr Thomas – Andreas Põder),

Liina – Riin Sammul. “Lähenemisviisid jumalikule tarkusele Kiievi Püha Sofia katedraali Oranti ja Püha Sofia ikooni näitel“ (juhendaja dr Anneli Randla)

Mari – Liis Mäeväli. „Meie Isa palve teemalised õppematerjalid kasutamiseks luterlikus pühapäevakoolis ja kristlikus koolis ning selgitused õpetajatele“ (juhendaja dr Heiki Haljasorg).

Õnnitleme veelkord kõiki lõputööde kaitsjaid ja täname nende juhendajaid.

Liina Kilemit

dekaan

SAMAL TEEMAL