Menu Close

Dr Arne Hiob esitles oma raamatut „Luterliku dogmaatika alused“

A Hiiobi Raamatu esitlus

Neljapäeval, 7. novembril  esitles dr Arne Hiob instituudis oma raamatut „Luterliku dogmaatika alused“.

Raamatu esitlusele oli kogunenud hulk rahvast: nii üliõpilasi kui õppejõude, vaimulikke ja teolooge. Avasõna ütles rektor Ove Sander, kõneles ka prof Randar Tasmuth ja muidugi autor ise.

Arne Hiob on seda ainet usuteaduse instituudis õpetanud juba ligi paarkümmend aastat, ta on mahuka materjali kokku kogunud, üle vaadanud ja täiendanud ning redigeerinud.  Dr Hiob loodab, et see  teos on õpikuks  usuteaduse üliõpilastele ja käsiraamatuks kõigile huvilistele. See on luterliku teoloogia positsioone kokkuvõtlikult ja ammendavalt esitav raamat, et õppuritel ja teistel lugejatel oleks kogu põhimaterjal kergesti kättesaadav.

Autori soov on, et see raamat suudaks hoolimata oma puudustest teenida eesti keeles lugejaid, andes teavet luterluse, dogmaatika ning paljude teoloogiliste teemade kohta ajaloos ja tänapäeval.

Eriline tänu kuulub väljaandmist toetanutele: EELK Konsistooriumile, Soome Evangeelse Luterliku Kiriku Välisabile, hr Jüri Ehasalule ja EELK Usuteaduse Instituudile.

Esitlusele järgnes elav sagimine raamatuleti juures, kus ostjate rivi oli pikk  ja  dr Hiob  jagas lahkelt autogramme.

SAMAL TEEMAL