Menu Close

Heikki Silvet – In memoriam

Tartu Teoloogia Akadeemia (TTA) kauaaegne süstemaatilise teoloogia õppejõud Heikki Silvet (sünd. 19.03.1942 Pärnus) lahkus siit ajast igavikku 11. detsembril 2015.

1984. aastal lõpetas Heikki Tartu Ülikooli eesti keele ja kirjanduse alal spetsialiseerudes soome-ugri keeltele ning folkloorile mistõttu võttis osa mitmetest ekspeditsioonidest hantide ja manside asualale Lääne-Siberis ning Jakuutias folkloorialase materjali kogumiseks. Heikki oli aktiivne ka kirikuelus. 1974–1976. aastal oli ta Eesti Seitsmenda Päeva Adventistide Kirikute Liidu asepresident. Teoloogiõpingutesse süvenes aga 90-ndatel USA-s elades ja 1996. aastal kaitses La Sierra ülikoolis magistrikraadi.

Peatselt pärast Eestisse naasmist võttis ta vastu kutse tulla TTA-sse süstemaatilise teoloogia õppejõuks Evald Saagi järglasena. Seda tööd tegi ta tõelise pühendumisega alates 1999. aasta kevadest kuni TTA liitumiseni Usuteaduse Instituudiga 2013. aastal. Selle aja jooksul sai temast TTA lahutamatu osa ja üks selle kooli näo ning olemuse kujundaja. Ta ise ütles, et TTA oli tema spirituaalne kodu. Sellest annab tunnistust ka TTA 20. aastapäeva konverentsil peetud ettekanne 15.02.2013, mida on võimalik vaadata ja kuulata siit. Oma õpetuse tuuma võttis ta kokku mõistega providents ning sellesse mõistesse kätketud jumalatunnetust pidas kõige olulisemaks, mida üliõpilased võiks tema loengutest meelde jätta.

Samaaegselt TTA tööle õpetas Heikki Tallinna 32. Keskkoolis maailmavaateõpetust, maailma religioone, vanakreeka ja inglise keelt. Ilmselt oli see Heikki mõju, et nii mõnigi tema õpilane sellest koolist leidis tee TTA-sse.

Lisaks eespool nimetatud ülesannetele oli Heikki ka aktiivne inglise keele tõlkija. Tänu temale on ilmavalgust näinud mitmed Logose kirjastuse raamatud.

TTA-s tehtud töö eest tunnustas EELK Heikkit 2015. aastal aukirjaga.

TTA on tänulik oma ustavale sõbrale, kes oli valmis ka koolile rasketel aegadel tegema oma tööd täie pühendumisega. Meid liitis usk elavasse Jumalasse ja see liidab meid jätkuvalt!

Heikki matusetalitus on 16. detsembril 2015 kl 11 Tallinnas Rahumäe kalmistu kabelis. Heikki soov oli, et pärgi mitte tuua.

“Pöördu, mu hing, tagasi oma hingamisele, sest Issand on Sulle head teinud.” Ps 116,7

Siimon Haamer
TTA õppeprorektor 1999–2013

 

SAMAL TEEMAL