Menu Close

Erasmus+ harta pikendamine ja Instituudi osalemine rahvusvahelises Erasmus+ projektis IRENE

Käesoleva aasta alguses uuendati EELK Usuteaduse Instituudi Erasmus+ hartat ning ühtlasi käivitus kuni oktoobrini 2022. a kestev Erasmus+ projekt IRENE (Innovative Religious Education Network: Educating to the religious diversity) ehk Innovatiivse religiooniõpetuse võrgustik: usulise mitmekesisusega arvestav religiooniharidus, milles EELK Usuteaduse Instituut osaleb ühe partnerina.

Projekti juhtivpartneriks on Rumeenias Craiovas tegutsev MTÜ Asociatia Vasiliada. Teised partnerid on Ida-Soome Ülikool, Thessaloniki Aristotelese Ülikool, Veneetsias tegutsev Oikumeeniauuringute Instituut (Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino della Provincia Sant’Antonio dei Frati Minori) ning Bulgaarias Sofias tegutsev Regionaalarengu Fond (Fondatsiya za Regionalno Razvitie).

Projekt “Irene” on suunatud usu(ndi)õpetajatele, teoloogidele ja vaimulikele. Projekti peamised eesmärgid on religioosse maastiku järjest mitmekesisemaks muutumisega arvestav usuõpetuse meetodite täiustamine; heade praktikate ja uuenduslike õppemeetodite jagamine; sihtrühmade pädevuste suurendamine digitaalse õppe vallas; strateegiliste sidemete tihendamine partnerite vahel.

Projekti raames korraldatakse 4 mobiilsuskülaskäiku Kreekasse, Eestisse, Soome ja Itaaliasse; lisaks leiavad aset 4 rahvusvahelist seminari Rumeenias, Bulgaarias, Eestis, Soomes ja Itaalias, milles osaleb Eestist kokku 12 usu(ndi)õpetuse ja leeriõpetusega seotud õpetajat ja vaimulikku. Projekti raames viiakse läbi ettevalmistav küsitlus, et selgitada välja, millised on projekti eesmärkidega seotud konkreetsed vajadused eri riikide sihtrühmade seas. Projekti uurimuslikku osa ja intervjuude analüüsimist koordineerivad Ida-Soome Ülikool ja EELK Usuteaduse Instituut. Projekti tulemusel valmistatakse ette rida õppe- ja koolitusmaterjale. EELK Usuteaduse Instituudis vastutab projekti läbiviimise eest arendusjuht Anne Burghardt.

SAMAL TEEMAL