Menu Close

Täiendkoolitus, konverentsid

Piibliteaduste alased konverentsid. Uue Testamendi õppetool on korraldanud ühe päeva pikkusi konverentse rohkem kui 10 aasta jooksul üks kord aastas. Viimasel kahel aastal on konverentside rõhk olnud misjonil ja selle piibellikel alustel, eeldustel ning võimalustel.
Uue Testamendi konverentsid on avatud, neil osalevad ka vaimulikud ja teised huvilised ning need toimivad ka täienduskoolitusena.

Konverentsi “Evangeelium ja isiku kujunemine. Jünger ja misjon Uue Testamendi valgusel” 22.10.2020 ettekandeid saab vaadata siin:

Konverentsi “Uus Testament: kirik ja misjon” 4.04.2019 infot saab vaadata siit >>

Konverentsi “Varajane kristlus antiigi kontekstis” 12.04.2018 infot ja materjale saab vaadata siit >>

Uue Testamendi foorumid. Uue Testamendi teaduse alal toimub igal aastal väljaspool tunniplaane ja sessioonide aegu kuus foorumit. Piibliteaduste õppejõud esitavad neil lühiloenguid ja lõputööde kirjutajad oma tööde kavandeid ja valmis peatükke. Kõik kohalolijad arutlevad valmivate tööde üle ja annavad oma soovitusi. Foorumid aitavad kaasa lõputööde viimistlemisele ning elavdavad huvi piibliteaduste vastu. Samuti on foorumid kõikidele huvilistele avatud ning võimaldavad teemadega laiemat tutvumist kui kohustuslike ainete õppimine võimaldab. Osavõtjad hindavad UT foorume ka hea suhtlemise ja enesetäienduse kohana.

EELK jutluste perikoopide abimaterjalid. Piibliteaduste õppetooli õppejõud Randar Tasmuth, Vallo Ehasalu ja Ergo Naab kirjutavad Uue Testamendi ja Vana Testamendi tekstidele eksegeetilisi abimaterjale, mida EELK vaimulikud jutluste ette valmistamisel kasutavad. See on õppetooli üks avalikke väljundeid.