Menu Close

Üldinfo

a) Piibliteaduste õppetoolil on kaks peamist ülesannet: aidata üliõpilastel omandada piibliteaduste sisu ja tähendust teoreetilisel ja praktilisel tasandil ning edendada teadustööd.

Piibliteaduste eetiline ja praktiline väljund hõlmab nii isiklikku vaimset ja vaimulikku kasvamist kui ka omandatavate oskuste kasutamise võimet ja valmisolekut kirikus ning ühiskonnas laiemalt.

Nimetatud tulemuste saavutamiseks õpitakse tundma Piibli sisu, ülesehitust, algkeeli, ajaloolist tausta, mõjulugu ja palju muud. Need teoreetilised distsipliinid võimaldavad Piibli tõlgendamist, mis omakorda rajab aluse Piibli praktilisele kasutamisele.

Piibliteaduste õppetooli ainete maht on erakordselt suur, kuna praegu hõlmab see õppetool kõiki Vana Testamendi (VT) teaduse ja Uue Testamendi (UT) teaduse alla paigutuvaid distsipliine, mis paljudes kõrgkoolides on eraldi Vana Testamendi ja Uue Testamendi õppetoolide all. Kuna tänapäeval puudub õppima tulijatel arvestatav eelnev piiblitundmine, siis enne teoreetiliste ainetega alustamist läbitakse esimesel kursusel eraldi piiblitundmise aine koos Uue testamendi ajastulooga, mis teevad võimalikuks asuda Uue Testamendi sissejuhatuse õppimise juurde.

b) Piibliteaduste õpetamisel on rõhk neljal üksteisele järgneval, ent samas osalt paralleelselt rakendataval elemendil ehk etapil. Need on piiblitundmine koos ajaloolise sissejuhatusega Vanasse ja Uude Testamenti, eksegees ehk konkreetsete tekstide avandamine, hermeneutika ehk tekstide tõlgendamine ja Vana ning Uue Testamendi teoloogia ehk Piiblis sisalduvate tekstide üldise ja seostava vaate tundma õppimine.

c) EELK Usuteaduse Instituudis on Vana Testamendi alal olnud õppejõududena Evald Saag, Uku Masing, Elmi Pata, Kalle Kasemaa, Urmas Nõmmik. Uue Testamendi õppejõududena on töötanud Ago Viljari, Kaide Rätsep, Toomas Paul.