Menu Close

Õppekirjandus ja abimaterjalid

Kõrghariduse esimesel tasandil on keskne aine sissejuhatus Uude Testamenti. Siin aitab alust rajada raamat E. Lohse, Uue Testamendi tekkelugu

Magistriõppes keskendutakse varakristluse ajaloole, meetodiõpetusele ning Uue Testamendi teoloogiale. K. M. Fischer, Algkristlus

Nõmmik, U. ja Tasmuth, R. Sissejuhatus eksegeetikasse.

Tasmuth, R. Uue Testamendi kontekstualiseeriv teoloogia.

Tasmuth, R. ja Kurg, I. Jeesus, kuningriik, läkitamine. EELK UI toimetised XXXI.

 

Detsembris 2022 algas koos uue kirikuaastaga EELK perikoopide rea kuuenda aasta jutlusetekstide abimaterjalide lisamine instituudi kodulehe piibliteaduste õppetooli materjalide hulka.

Need abimaterjalid on Eesti autorite algupärased tekstikäsitlused koos ajalooliste ja mõjulooliste täiendustega ning liturgiliste soovitustega.

Samas on võimalik leida ka viie varasema aasta pühapäevade ja kirikupühade jaoks koostatud abimaterjale. Koos moodustub suure tekstikäsitluste ja näidete varamu, mida üliõpilastel ja koguduses töötavatel vaimulikel on jumalateenistusteks ette valmistumisel käepärane kasutada.

EELK perikoopide abimaterjalid >>