Menu Close

Inimesed ja teadustöö

Põhikohalised õppejõud:

Tasmuth, Randar. Prof Dr
Uurimisvaldkonnad: Uue Testamendi eksegeetika, teoloogia, hermeneutika, Pauluse antropoloogia, Johannesega seotud kirjandus, algkristluse kujunemislugu.
Valik publikatsioone:

  • Uue Testamendi kontekstualiseeriv teoloogia: Kristliku usulise mõtte ja praktika sünd (2020). EELK UI toimetised XXIX. Tallinn: EELK UI; * „On the Indications to the Transformation of Humans in Paul“, UA 1/2019;
  • „Paul’s Hermeneutical Art in Explaining the New Creation“, UA 1/2018;
  • „The Gospel: Emperors and/or Christ“, in When Gods Spoke. Studia Orientalia Tartuensia Series Nova Vol. VI, 2015;
  • „Unustatud seesmise inimese aspekt Paulusel“, UA 1/2014;
  • „Temple, Body, and ’the Man Within’“, UA 2/2014;
  • „Pauline Anthropology: On the inner Human Being and the Human ’I’“, UA 2/2014;
  • „Origination of the Idea of Man in Early Christianity“, in Ideas of Man in the Conceptions of the Religions. FARG 43, München: Ugarit Verlag, 2012;
  • „Luuka eripärast varakristlikus inimesekäsitluses“, UA 1/2009.

Lisaks publikatsioone Eesti Teadusinfosüsteemis vt ETIS.

Lahe, Jaan. Prof Dr
Uurimisvaldkonnad: Uue Testamendi ajastulugu, antiigi usundid, usundi fenomenoloogia, võrdleva usuteaduse õppetooli hoidja.

Publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis vt ETIS.

Ehasalu, Vallo. Lektor, Mag
Uurimisvaldkonnad ja õppetöö: Vana testamendi ja Uue Testamendi eksegeetika. Heebrea ja kreeka keele õpetus.

Publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis vt ETIS.

Lepingulised õppejõud:
Härm, Silja. Lektor, Mag.

Vana Testamendi ained, religioonipedagoogika, piibliõpetuse metoodika.

Publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis vt ETIS.

Naab, Ergo. Lektor, PhD.

Uue Testamendi eksegeetika, kultuur, hermeneutika.

Publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis vt ETIS.