Menu Close

Täiendusõppe kursus “Rühmaprotsessid ja –juhtimine” 28.10.2022, 25.11.2022 ja 16.12.2022

Kursus annab ülevaate rühmaprotsesside peamistest dünaamikatest, rühmaprotsessi rühmasisestest ja välistest mõjutajatest ning peamistest rühmaprotsesside juhtimise põhimõtetest.

Kursuse läbinu tunneb peamisi rühmadünaamikaid ja oskab ära tunda rühma arengu astmeid; tunneb rühmaprotsesse mõjutavaid sisemisi ja väliseid faktoreid ja oskab märgata nende mõju ja arvestab sellega oma töös; tunneb peamisi rühma juhtimise põhimõtteid ja oskab neid rakendada.

Koolitusele on oodatud vaimulikud, hingehoidjad, koguduste töötegijad, kes puutuvad kokku erinevate rühmaprotsesside ja -tööde läbiviimisega.

Kursuse viib läbi vaimulik, hingehoidja ja koolitaja Naatan Haamer.

Koolitus toimub 28.10.2022, 25.11.2022 ja 16.12.2022 kell 13.00-19.00 EELK Usuteaduse Instituudis, Pühavaimu 6, Tallinn.

Osalustasu on 58 eurot. Registreeruda palume hiljemalt 26.10.2022.

Lisainfo: Kerstin Kask, e-post kerstin.kask@eelk.ee, tel 553 0399.

SAMAL TEEMAL