Menu Close

Koguduse täiskasvanukoolitaja kursus

Täiskasvanukoolitus

Koguduse täiskasvanukoolitaja kursus

Maht 1 EAP (7 tundi kontaktõpet, ülejäänud 19 tundi e-keskkonnas)
Vastutav koolitaja Einike Pilli, PhD
Kontaktõpe: 23. aprill 2014 kell 9.30 – 16.00

Koolitus toimub EELK Usuteaduse Instituudis, Pühavaimu 6, Tallinn.

Koolituse eesmärk on, et selle lõpetanu mõistab paremini koguduse täiskasvanukoolituse olemust ning oskab rakendada ja juhtida parimaid praktikaid.
Koolitusel presenteeritakse Eesti Kirikute Nõukogu hariduse ümarlaua toetusel valminud koguduse täiskasvanuõppe e-käsiraamatut.

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks osalejad
· Põhjendavad elukestva õppimise vajadust üksikinimese ja organisatsiooni seisukohalt, kasutades muuhulgas ka teoloogilisi argumente
· Tunnevad täiskasvanute õppimise olemust, eeldusi ja parimaid praktikaid ning oskavad neid rakendada õppe kavandamisel ja läbiviimisel
· Kavandavad, juhivad ja hindavad kristliku õppimise erinevaid vorme, oskavad koostada õppekava
· Tunnevad grupidünaamika põhiseisukohti ning teavad, kuidas toime tulla keerukate õppijatega
· Kirjeldavad koguduse täiskasvanukoolitaja ja koolitusjuhi rolli ja ülesandeid
· Tunnevad peamisi mentorluse põhimõtteid ja rakendavad parimaid praktikaid

Koolitusel käsitletavad teemad:
Õppimise olemus ja eeldused
Kristliku täiskasvanuõppe vormid
Õppe kavandamine, juhtimine ja hindamine
Õppegrupi dünaamika ja toimetulek keerukate õppijatega
Koolitaja kui mentor
Koolitaja roll ja eetika
Kogudus kui õppiv organisatsioon

Hindamine
Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud, kui on osaletud kontaktõppes, tehtud ära veebipõhised harjutused ning sooritatud hindamismeetod.
Hindamismeetod –ühe kristliku täiskasvanuõppe koolituskava koostamine

Koolituse hind on 15 EURi (sisaldab koolituse ja lõunasöögi)

Registreeruda palume hiljemalt 18. aprilliks elektrooniliselt siin.
Lähem info: Kerstin Kask (tel 5530399 või kerstin.kask@eelk.ee

 

SAMAL TEEMAL