Menu Close

Koolitus “Mis saab inimesest pärast surma? Surm ja sealpoolsus religioonides” 18. -19.05.2021

Mis on surm ja mis saab inimesest surres? See küsimus on vaevanud inimest läbi aegade. Sotsioloogilised uuringud näitavad, et arvestatavalt suur osa inimesi kogu maailmas usub elu jätkumist pärast surma – erinev on vaid see, kuidas seda mõistetakse. Kursus on annab ülevaate surmajärgse elu uskumustest erinevates usundites alates muistsest Lähis-Idast ja vanadest Vahemerekultuuridest kuni tänaseni. Peatähelepanu on sellel, millised on erinevate usundite ja kultuuride surmajärgset elu puudutavate uskumuste sarnasused ja erinevused ning kuidas on surmajärgset elu ja sealpoolsust puudutavad uskumused ajas muutunud.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade surma ja sealpoolsusega seotud uskumustest erinevates usundites kõige varasemast ajast tänapäevani.

Koolituse läbinul on põhiteadmised surmajärgset elu ja seapoolsust puudutavatest uskumustest; ta on teadlik nende sarnastustest ja erinevustest; ta on teadlik, milliseid muutusi on need uskumused teinud läbi ajas.

Koolituse viib läbi prof dr Jaan Lahe

Koolitus toimub veebis. Registreerunutele saadetakse Zoomi link koolitusele eelneval päeval.

Koolitus toimub 18-19.05.2021 kell 18.00-20.00 ning selle maht on 5 akadeemilist tundi. Osalustasu on 15 eurot. Koolitus toimub EELK Usuteaduse Instituudi rahvaülikooli sarjas.

Lisainfo: Kerstin Kask, tel 611 7403, e-post: kerstin.kask@eelk.ee.

SAMAL TEEMAL