Menu Close

Koolitus “Matused ja kalmistukultuur 21. sajandil” 7.-8.06.2021

Koolituse eesmärk on anda ülevaade matusekommetest ja kalmistukultuurist kui surmakultuuri keskesest osast.

Koolitusel analüüsitakse matusekombeid (kirstu- ja tuhastusmatus, matusekombed, surnute mälestamine jne)  ja kalmistukultuuri mõjutanud ja kujundanud tegureid läbi aja. Käsitlemist leiavad kalmistud kui kultuurimälu ja pärandkultuuriobjektid ning matusekombed kui religioosse ja rahvusliku identiteedi osa.

Koolituse läbinu:

  • Tunneb ülevaatlikult matuskombeid kujundanud ja mõjutanud religioosseid jm tegureid.
  • On saanud ülevaate teemakohasest kirjandusest ja andmebaasidest, oskab seda kasutada ja vajadusel ka ise infot ostida.
  • Tunneb ülevaatlikult kalmistukultuuri kujundanud ja mõjutanud religioosseid jm tegureid.
  • Oskab kasutada kalmistute kui kultuuripärandi objektide kohta kasutatavaid andmebaase jms.

Koolituse viib läbi Marju Kõivupuu, PhD

Koolitus toimub veebis. Registreerunutele saadetakse Zoomi link koolitusele eelneval päeval. Koolituse osalustasu on 15 eurot.

Koolituse maht on 5 akadeemilist tundi ja see toimub 07.-08.06.2021 kell 18.00-20.00.

SAMAL TEEMAL