Menu Close

Koolituspäev “Luterlik ortodoksia ning müstika Paul Gerhardti (1607-1676) elus ja loomingus” 10.03.2023

Paul Gerhardt on barokiaja üks tuntuimaid kirikulaulu autoreid mitte üksnes Saksamaal, vaid ka mitmetes teistes riikides. Eestikeelsetesse lauluraamatutesse on tema loomingut kaasatud oluliselt suuremal hulgal kui teiste autorite tekste.

Õppepäeval uuritakse, kuidas on Paul Gerhardt saavutanud sellise populaarsuse eestikeelsetes lauluraamatutes. Kui näiteks Martin Lutheri kirikulaulud laulud omavad peamiselt õpetuslikku iseloomu, siis Gerhardtil lisandub sellele ka poeetiline briljantsus, mis on säilinud ka enamikes tõlgetes. Gerhardti retseptsiooni kõrgpunkt jäi 19. sajandi lõppu ja see püsis stabiilselt samal tasemel kuni Eesti taasiseseisvumiseni ning Kiriku Laulu ja Palveraamatu  ilmumiseni.

Õppepäeval antakse ülevaade Paul Gerhardti ajastust ja seda mõjutanud teguritest, samuti lauluraamatute kujunemise ajaloost ning barokklüürika üldiseloomustusest. Kõne alla tuleb 30-aastane sõda ning selle mõjud kiriklikule elule ja tegevusele.

Paul Gerhardti mõjutasid  Wittenbergi ülikool ja Opitzi reform. Vaadeldakse Gerhardti suhet barokkluulega.

Luterlik ortodoksia Paul Gerhardti elus ja loomingus. Lähemalt vaadeldakse evangeelse müstika kujunemist ning selle väljundeid evangeelses kirikulaulus.

Ka muusikaline aspekt on teema juures väga oluline. Vaatleme kirikulaulu meloodiate aspektist.

Õppepäevast pühendatakse suurem osa eestikeelsetele lauludele, lähemalt vaadeldakse üksikuid Gerhardti tõlkeid ning tema laulude retseptsiooni rahvasuus, sh ka vaimulikke rahvalaule.

Päeva lõpul antakse ülevaade ka samal teemal ilmunud kirjandusest ning tehakse kokkuvõtteid.

  • Anda ülevaade kirikuloo luterliku ortodoksia perioodist.
  • Tutvustada evangeelse müstika väljenduslaadi.
  • Tutvustada kirikulaulutekstide autorit Paul Gerhardtit.
  • Uurida, mil moel on Paul Gerhardti laulud adapteeritud eesti luterlikes lauluraamatutes.
  • Vaadelda lähemalt üksikuid Paul Gerhardti tekste Eesti kontekstis.

Koolituse viib läbi vaimulik ja kirikumuusik Kristel Neitsov-Mauer

Koolitus toimub 10.03.2023 kell 10.00-17.00.

Osalustasu on 15 eurot.

Registreeruda palume hiljemalt 9. märtsiks 2023.

Lisainfo: Kerstin Kask, tel 553 0399, kerstin.kask@eelk.ee

SAMAL TEEMAL