Menu Close

Hingehoidja baaskoolitus 29.03. – 11.11.2022

Koolituse eesmärk on võimaldada hingehoiutööks vajalike pädevuste omandamist ning toetada aitavates ametites töötavate inimeste professionaalset arengut.

Hingehoidja baaskoolitus arvestab hingehoidja ja kaplani kutsestandardi nõuetega.

Koolituse sihtgrupp: teoloogia üliõpilased; kaplanid, koguduste vaimulikud ja töötegijad, meditsiini- ja sotsiaalvaldkonna töötajad, kes igapäevases töös tegelevad erinevate kirikute, organisatsioonide ning asutuste juures ligimese aitamise ja nõustamisega.

Koolituse maht on 23 EAP.

Koolitusel käsitletakse hingehoiu, kriisipsühholoogia ja kriisiabi põhimõtteid; nõustamist ja hingehoidu elukaare erinevates etappides (lapsed, noored, pered, eakad); erivajadustega inimeste ning surija ja leinaja hingehoidu. Kursuse käigus antakse ülevaade inimese füsioloogiast ja füsioloogiliste ning psühholoogiliste probleemide seostest; aitava ametiga seotud õiguslikest regulatsioonidest ning ametieetikast. Õppeprotsessi oluline osa on koolitatava professionaalse arengu toetamisel ning erinevate aitavate ametite (kaplan, hingehoidja, sotsiaaltöötaja, psühholoog) ametiidentiteedi mõtestamisel ja nendevahelise koostöö arendamisel.

Koolituse läbinud inimene:

 • tunneb hingehoiu ja pastoraalteoloogia põhimõisteid ja teooriad ning suudab neid oma töös rakendada;
 • oskab ja on valmis aitama inimesi kriisi- ja katastroofiolukorras;
 • tunneb inimese elukaare erinevaid etappe, nendes esinevaid arengulisi iseärasusi ning oskab nendega oma töös arvestada;
 • tunneb leinaprotsessi kulgu ja leinaja toetamise põhimõtteid ning arvestab nendega oma töös;
 • teab inimese füsioloogilisi ja psühholoogilisi protsesse ning tunneb peamisi somaatilisi ja psüühilisi haigusi;
 • analüüsib ja mõtestab oma rolli aitavas ametis ning oskab ennast suhtestada teiste samas valdkonnas töötavate spetsialistidega;
 • oskab oma töös teha moraalselt põhjendatud valikuid ning toetada eetiliste konfliktide lahendamist;
 • on tuttav riiklike regulatsioonide ja õigusaktidega, mis puudutavad hingehoiu valdkonda;
 • oskab algatada ja teha koostööd oma töökeskkonnas;
 • analüüsib oma tööd, oskab arvestada enda ja teiste ressurssidega ning on orienteeritud pidevale ameti- ja kutsealasele enesetäiendamisele;

Aeg

Kursus toimub 4-päevaste õppesessioonidena:

29.03.-1.04.2022

3.-6.05.2022

7.-10.06.2022

13.-16.09.2022

8.-11.11.2022

 

Ajakava kõigil õppesessioonidel:

 1. päev  12.00-19.00
 2. ja 3. päev 09.00-19.00
 3. päev     09.00-16.30

Koht. Tartu, Riia 22A

Lektorid. Koolitajateks on EELK Usuteaduse Instituudi õppejõud ning erinevad spetsialistid väljastpoolt. Koolituse juht on hingehoidja ja superviisor Naatan Haamer.

Meetodid. Loeng, seminar, rühmatöö, rolliharjutused, praktika, supervisioon, iseseisvad kirjalikud tööd ning kursuse lõputöö.

 Koolitusel osalemise eeldused. Vähemalt keskharidus ja koguduse vaimuliku soovitus.

 Koolitustasu: 500 EUR. Sisaldab koolituse, jaotusmaterjalid ja kohvipausid.

Tasumine. Võimalus tasuda osade kaupa. Täpsem maksegraafik lepitakse kokku personaalselt ning sellele vastavalt väljastatakse arved.

Registreerimine. Registreerumiseks tuleb saata 18. märtsiks 2022 aadressile kerstin.kask@eelk.ee  või postiga Pühavaimu 6, Tallinn 10123, Kerstin Kask / hingehoidja baaskoolitus  järgmised dokumendid:

 • lühike elulookirjeldus (vastava vormi saad alla laadida siit: CV_vorm_hingehoidja_baaskoolitus);
 • motivatsioonikiri, kus põhjendad oma koolitusel osalemise soovi ja kirjeldad millised võimalusi näed hingehoiu praktika sooritamiseks koolituse ajal.
 • varem lõpetatud koolide, kõrgkoolide ja kursuste akadeemilised õiendid ning tunnistused;
 • lõpetamata kõrghariduse korral väljavõte õpingute tulemustest;
 • Koguduse vaimuliku soovitus.

Laekunud sooviavalduste seast teevad koolitajad oma lõpliku valiku ja annavad hiljemalt 21. märtsil teada koolitusele vastuvõetute nimed.

Kui otsustad osaleda, võtad kohustuse osaleda kogu koolitusel!

Informatsioon.

Kerstin Kask tel 5530399 või e-post kerstin.kask@eelk.ee

SAMAL TEEMAL