Menu Close

Õnnestunud jõulumüük ja -korjandus

Teoloogia alane kirjandus1

Austatud üliõpilased ja õppejõud, kallid kaasvõitlejad, läinud aasta UI heategevusliku jõululaada ja jõulujumalateenistuse korjanduse eesmärk oli osta UI raamatukogu süstemaatilise teoloogia sektsiooni uut õppe- ja teaduskirjandust. Arvestades üliõpilaste võõrkeeleoskust, on praegu vaja täiendada raamatukogu eelkõige ingliskeelse õppekirjandusega. Jõululaada tulud ja korjandus andsid kokku 504 eurot.  Selle eest oleme tellinud terve rea väärtuslikke uuemaid raamatuid, mis pakuvad tõhusat tuge süstemaatilise teoloogia õpingutele. Enamik teoseid on juba ka saabunud ja raamatukogus arvele võetud, mõned neist on I korruse fuajees uudiskirjanduse näitusekapis.
Südamlik tänu kõigile annetajatele, ostjatele, laada korraldajatele! Viljakat saabunud kirjanduse kasutamist meile kõigile!

Thomas-Andreas Põder, süstemaatilise teoloogia õppetooli juhataja
Jana Lahe, raamatukogu juhataja

 

 

SAMAL TEEMAL