Menu Close

Head Sõbrad,

Usun, et suvi on toonud ja jätkuvalt toomas mõnusaid ja kosutavaid hingamishetki. Vajame neid alati, kuid praeguses ajas, kus koroona on taas pead tõstmas ning kus kusagilt ei paista lõppu Venemaa sõjale Ukraina vastu, vajame rahu, kosutust ja armu Issanda käest veelgi enam. Palume, et Tema võiks seda meile kinkida, et kõigele vaatamata ja vaadates, võiks Kristus oma rahu ja lootusega alati elada meie südames ja meeles.

Kutsun meid kõiki ka praegusel ajal kandma oma mõtetes ja palvetes Usuteaduses Instituuti (UI), kus on just algamas sisseastumispaberite vastuvõtmine. Nagu viimasel ajal, nii ka tänavu saab UI-s õppida teoloogiat, nii luterlikku kui õigeusu oma, hingehoidu ja diakooniat ning täiendada oma teadmisi kristliku kultuuriloo valdkonnas. Lisaks akadeemilisele õppele valmistatakse ette tulevasi preestreid ja diakoneid ning antakse koolitust kirikumuusikutele.

Kõik see on üheltpoolt inimeste tegemine ning meie töö vili, teiselt poolt ning kindlasti kaugelt enam Jumala arm ja õnnistus. Ma ei väsi kordamast, et meil on täna olemas UI ning seda ka riiklikult tunnustatud kõrgkoolina, see on Jumala ime ja arm. Seepärast võime  julge meelega usaldada nii vastuvõtu kui sügisel algava  uue õppeaasta Jumala õnnistavatesse, hoidvatesse ja juhatavasse kätesse.

Olen tihti endalt küsinud, et mis võiksid olla põhjused, miks UI-sse õppima tulla. Neid põhjusi on muidugi palju ning küllap on iga-aastased rõhuasetused  natukene erinevad.

Täna rõhutaksin esmalt teoloogia õpingute usulist tähendust. Teoloogiat võib loomulikult ka nö. tema enda pärast, tema ilu, sügavuse ja ammentamatuse pärast õppida, kuid minu arvates peaks teoloogia õpingud meid endid muutma. Muutma ja kujundama, aitama meid edasi usus ja meie teel koos Issanda ja Tema kirikuga. Olen teoloogiat alati näinud lahutamatus koosluses meie usu, vaimsuse ja vaimulikkuse ning kirikuga. Seepärast usun ja palvetan, et teoloogiaga tegelemine võiks meid teha paremateks inimesteks, anda meile armastust ja headust, aidata meis taastada Kristuse palet.

Samas teoloogia oma olemuselt on ka midagi väga rakenduslikku  – jah, ta on loomulikult akadeemiline, kuid tema praktilist väljundit ei tohiks samuti alahinnata. Nagu Sõna on saanud lihaks, nii ootab hea teoloogia alati oma inkarnatsiooni.  Ta tahab armastada ja halastada, toetada ja lootust anda ning kõik see toimub üldjuhul väga praktilisel viisil. Ja samas, et see viis oleks hästi põhjendatud, just selleks vajamegi akadeemilist mõttetööd, intellektuaalset pingutust ning teooriat praktikasse viivat refleksiooni.

Mulle meeldis väga meie kiriku kalendrist eelmisel nädalal pühitsetud Madlipäeva palve  – „Kõigeväeline Jumal, Sinu Poeg Jeesus Kristus tervendas Maarja Magdaleena vaimu, hinge ja ihu ning tegi temas oma ülestõusmise tunnistaja.“ Jumala teenimine on õnnistus, sest teenides saame ka ise teenitud ning meile antud ande kasutades, rohkenevad need veelgi. Kuigi kõik on viimaks Jumala arm, on siiski hea ühel päeval Issanda ette astuda täidetud pihkudega, millel on need talendid, mida Tema kingitud talentidega kauplemine on rohkendanud.

Kindlasti on UI-sse õppima tulemise põhjusi veel palju teisgi ning iseendast pole ka midagi katki, kui tulemise tahe on südames, kuid veel ei oska seda enda jaoks täpsemalt selgitada ega  ratsionaalselt põhjendada. Põhjendused ja selgus tulevad sageli  hiljem. Peamine on, et kuuleksime ja järgiksime Kristuse ja Püha Vaimu kutset oma elus. Ka siis kui Ta kutsub meid UI-sse.

Õnnistatud ja hoitud suve ning kuuljat kõrva Jumala vaiksele häälele.

Ove Sander

Rektor

SAMAL TEEMAL