Menu Close

Rektori tervitus oktoober 2016

EELK UI rektor Ove Sander

Milline Sa oled, Reformatsiooni Vaim?

Mul on hea meel Teid tervitada Reformatsiooni 500-ndale aastapäevale pühendatud kongressil, millega tähistame ühtlasi Eesti vanima erakõrgkooli ja meie kiriku päris oma kooli – Usuteaduse Instituudi 70 sünnipäeva.

Pole vähimatki kahtlust – need kaks tähtpäeva on teineteisega harmoonilises ja elavas sidemes.

Kui ei oleks olnud reformatsiooni ja selle viljana sündinud luterikirikut, siis puuduks ka igasugune mõte konfessionaalseks õppeasutuseks. Teisalt vaadates, püüab juba väärikasse ikka jõudnud Usuteaduse Instituut seada oma samme luterliku reformatsioon aadete vaimus – olla oma teenimises kindlalt rajatud Jeesusele Kristusele ja Tema armule. Süveneda Kristuses peituvasse ususaladusse ning valmistada ette mehi ja naisi, kes on võimelised seda usku edasi andma väe, südame ja mõistusega multireligiooses ja multikonfesionaalses maailmas.

Ning selles kõiges lähtuda ainuüksi Jumala Sõnast, Piiblist, mille tõega kõike hinnata ning mis viimaks hindab ka meid. Seda püüeldes, püüame Usuteaduse Instituudina ning kirikuna, mida oleme kutsutud teenime, olla pidevas liikumises ja uuenemises Jumala Püha Vaimu juhtimisel – “Ecclesia semper reformanda est”, nagu seda väljendas Martin Luther.

Nõnda ei taha me olla neil päevadel ega ühelgi oma päeval vaid meenutajad ja tänulikud tagasivaatajad. Enamgi veel, me otsime uuendust, me suundume tulevikku, kaasas Reformatsiooni Vaim ja pärand, mis inkarneerub meie teenimise pisimaski teos.

Ja siiski, milline Sa oled, Reformatsiooni Vaim?

Reformatsiooni Vaim on esmalt nooruslikkuse ja energia Vaim, sest Lutheri otsesteks kaastöölisteks olid noored ja nooruslikud Wittenbergi üliõpilased. Me vajame hädasti noorte ideid ja teotahet, et midagi sarnast 16-ndal sajandil toimunule sünniks ka meie keskel. Noorenev kirik, see on midagi, mille poole püüelda.

Reformatsiooni Vaim on julge Vaim – Ta ei lömita, ega ole arg. Martin Lutheri sõnad Wormsi riigipäeval väljendavadki selle vaimu nooruslikku julgust ja kartmatust. Julge julgeb ka eksida, sest ta teab, tal on Jumala arm ja andestus. Ilmeksimatute ja argade päralt on vaid unustus.

Reformatsiooni Vaim on Kristuse ja armu Vaim. Meilgi pole antud mingisugust garantiid, et me ei hakkaks ise oma kätega taevateed rajama ega leiutama uut evangeeliumi. Õed ja vennad, kindel ja kõikumatu alus on juba pandud ning selleks on Jeesuse Kristus ristilööduna, kelles on meil pattude andestus, uus ja igavene elu.

Reformatsiooni Vaim on usu ja usalduse Vaim. Vajame seda ennekõike ja kompromissitult Kristuse vastu. Aga samaväärselt vajame seda oma kirikusse, kogudustesse, tööpaikadesse ja perede keskele. Kas võiksime kujutleda, mida suudaksime EELK-na ja Eesti rahavana veel Jumala õnnistuse all korda saada, kui me tõepoolest üksteis usaldaksime, toetaksime ja julgustaksime. Kui ussitamisest saaks usaldus, poriloopimisest koostöö ning mahategemisest julgustus.

Viimaks on aga Reformatsiooni Vaim palve Vaim. Vaid palvel on meelevald muuta, kujundada, edasi aidata, lahenda, ning viimaks juhtida meid lõplikule nägemisele. Mitte asjata ei näeks usuisa enda ees kümmet tuhandet relvastatud meest, kui ühte tõsist palvetajat. Kui meie püsiv palve on seotud tõemeelse alandlikkuse ja Kristuse jälgedes käimisega, siis seisame lõputute võimaluste lävel.

Head Sõbrad, palun, et Reformatsiooni Vaim – Püha Vaim oleks meiega täna ja kõigil meie päevadel. Peletagu Tema käegalöömine ja loidus. Toogu Tema meile õige usk ja teeniv armastus. Saatku Tema öö kaugele meie hingest ja kirikust, kuniks kasvame igavese päeva lasteks. Kuniks Kristus võtab meis kuju.

Palvetagem Martin Lutheri sõnadega – “Armas taevane Isa, anna, et Sinu Sõna meie juures ning kogu maailmas selgelt ja puhtalt õpetatakse ja tee, et kõik, kes seda kuulevad, pühalt, kui Sinu lapsed, elaksid. Hoia meid, Taevane Isa, nende eest, kes teisiti õpetavad ja elavad. Anna meile ja kogu Sinu kogudusele maa peal tõe Püha Vaimu, murra katki, keela ning saada eemale kõik kurjad kavatsused, nõnda et Sinu nime igal pool pühitsetakse ja Sinu riik meis täielikult võimuse saab. Kinnita ja hoia meid kindlalt oma Sõnas ja usus kõigil meie elupäevadel. Sinu hea ning armulise tahtmise päralt on vägi ja au igavesti. Aamen.”

Õnnistatud reformatsiooni ja meie kooli juubeliaastat.

 

Ove Sander

Rektor

 

 

Eelnevad rektori tervitused:

Rektori tervitus september 2016 

Rektori tervitus suvi 2016

Rektori tervitus aprill 2016

Rektori tervitus märts 2016

Rektori tervitus jaanuar 2016

Rektori tervitus detsember 2015

Rektori tervitus oktoober-november 2015

Rektori tervitus september 2015 

Rektori tervitus suvi 2015

Rektori tervitus mai 2015

Rektori tervitus aprill 2015

Rektori tervitus märts 2015

Rektori tervitus jaanuar-veebruar 2015

Rektori tervitus detsember 2014

Rektori tervitus oktoober ja november 2014 

Rektori tervitus september 2014 

Rektori tervitus august 2014 

Rektori tervitus juuli 2014

Rektori tervitus juuni 2014 

Rektori tervitus mai 2014

Rektori tervitus aprill 2014

Rektori tervitus märts 2014

Rektori tervitus veebruar 2014

Rektori tervitus jaanuar 2014

Rektori tervitus detsember 2013

Rektori tervitus november 2013

Rektori tervitus oktoober 2013

Rektori tervitus september 2013

SAMAL TEEMAL