Menu Close

Miks tulla UI-sse?

Miks tulla UI-sse?

EELK UI rektor Ove Sander

Küllap on palju neid, kes on tulnud teadmiste järele. Olen täiesti veendunud, et nad ei ole pidanud pettuma – UI-d lõpetades on neil süsteemne ja klassikaline teadmiste pagas, millest on kasu mistahes elualale suundudes. Tõsi, see kasu ei ole alati rahasse arvestatav, kuid korralik, laiapõhjaline ja süvitsi minev humanitaarharidus on täna juba väärtus iseeneses. Väärtus, mis annab meile põhiväärtused, eluks möödapääsmatult vajalikud ja olulised hoiakud ja orientiirid.

Kindlasti on meie õppijate seas märkimisväärne hulk neid, kes on tulnud kindla teadmisega valmistuda vaimulikuks või ühel või teisel viisil kasutada õpitut Jumala riigi töös. Kui ma ise kolmekümne aasta eest UI-sse õppima asusin, kuulusin just sellesse rühma – minu kindlaks sooviks ja kutseks oli saada kirikuõpetajaks. Kogu õppimisprotsess oma teadmiste ja oskuste omandamisega oli selle eesmärgi ja kutse teenistuses. Olen rõõmus, et paljudel tänastel UI-sse sisseastujatel on just sama perspektiiv – rakendada õpitut kirikus. Olen näinud aastate jooksul sedagi, kuidas elukutse ja Elu kutse, saabub õpingute ajal. Ajal, mil on võimalik lisaks akadeemilistele pingutustele, pühenduda ka palvele, kasvamisele osaduses Jumala ja üksteisega.

UI-sse tullakse samuti väga heade õppejõudude pärast. Rektorina olen heas mõttes uhke ja Jumalale tänulik, et suur osa meie õppejõududes on tasemel, mis võimaldaks neil õpetada mistahes teises ülikoolis väljaspool Eestit. Kui ma räägin meie õppejõududest, siis ei pea ma silmas ainult nende akadeemilist taset ja pedagoogilise oskusi, vaid eelkõige nende isiksust. Säravaid, eripäraseid ja inspireerivaid natuure, kelle osaks ei ole ainult tunniandmine, vaid inimese kasvatamine ja kujundamine. Ikka sel eesmärgil, et me saaksime Kristusele lähemale ja võiksime olla kasutatud Tema töös.

Vähetähtis meie kooli juures pole seegi, mis jääb üliõpilaste, õppejõudude ja iga UI töötaja vahele. UI ei ole kohaks, kus lihtsalt õpitakse või töötatakse koos. See on tõelise koosõppimise, koostöö, üheskoos vaimuliku kasvamise ja osaduse paigaks. Kogeme sedasama, mida koguduseski – vaid ja ainult üheskoos on kristlus ja selle praktiseerimine mõeldav. Selles mõttes on UI kogudus, kus me saadetuna Jumala õnnistusest, õdede ja vendadena, üksteist toetades ja julgustades sammume akadeemilisel rajal. Rajal mis ongi samaaegselt akadeemiline ning kiriklik ja osaduslik, sest teoloogia ja selle õpingud on mõtestatavad vaid kiriklikus ja Jumala teenimise kontekstid.

Eelnevat võtavad kokku hästi meie magistrandi, kultuuriajaloo PhD ja hingehoidja Katri Aaslav-Temandi mõtted Eesti Kiriku artiklis “Neli põhjust, miks tulla õppima EELK Usuteaduse Instituuti.” Ta kirjutab – “Kasvamine Jumala ja iseenese poole. UI annab võimaluse süveneda Pühakirja sõnumisse ja leida ennast ülesse selles Jumala maailmas, leida üles oma kutsumus … . Siin ollakse üksteise jaoks olemas. Oleme kui üks pere, kogukond, kus meid seovad usalduslikud ja toetavad suhted õppejõudude ja kaasõppuritega. Siin õpitakse süvenema ja kuulama. Üha kiirenevas elulaadis, tehniseerivas maailmas, kus me täna elame, kus me tihti kaotame orientiiri, kaotame elava ja tõelise suhte mitte ainult oma enese sügavamate vajadustega, vaid ka kaasinimesega, on see kool justkui kutse ad fontes – tagasi päris elu juurde ja tagasi inimliku vahetud suhtlemise juurde.”

Tere tulemast UI-sse.

Õnnistussooviga

 

Ove Sander
Rektor

SAMAL TEEMAL