Menu Close

Rahvaülikooli kursus “Miks on Piiblit raske mõista?”

Kursuse eesmärk on aidata paremini toime tulla Piibli lugemisel tekkivate raskustega ning mõista seeläbi paremini Piibli tekstide tähendust.

Piibli koht erinevates religioossetes traditsioonides; tänapäevane luterlik vaatenurk Piibli mõistmisele; lühike Piibli kujunemislugu; kuidas jõuab Piibli tekst meieni ehk käsikirjadest tõlkeni; sõnade tähenduste kattumatus erinevates keeltes; usuline keel kui sümbolite ja piltide keel; Piibel ja muistne maailmapilt ning elumaailm; muistsete inimeste maailmatunnetuse ja meie maailmatunnetuse erinevused; Piibel ja muistsed ühiskonnad – perekond, hõim ja riik Piiblis ja muistetes ühiskondades; aeg ja ajalugu Piiblis; ajalooline ja usuline tõde Vanas Testamendis; ajalooline ja usuline tõde Uues Testamendis; Jumal, maailm ja inimene Vanas Testamendis; Jumal, maailm ja inimene Uues Testamendis; inimese õige suhe kaasinimestega ehk moraal Piiblis.

Kõiki nimetatud teemasid vaadeldakse konkreetsete piiblitekstide näitel. Kogu kursuse jooksul tuleb kasutada Piiblit. Tõlke valik on vaba.

Kursuse läbinu tunneb Piibli tekkelugu ja on teadik probleemidest, millega tänapäevane Piibli lugeja peab kokku puutuma; ta mõistab Piibli lugemisel tekkivaid raskusi, mille põhjuseks on aja- ja kultuuridistants, Piibli keelte ja tänapäevaste keelte erinevused, paljude piiblitekstide mitmemõttelisus ning nende sõltuvus erinevatest tõlgendustest; kursuse läbinul on loonud endale eeldused põhjalikumaks iseseisvaks tööks Piibliga ja ta teab, kuidas toimida probleemide ja raskustega, mis takistavad tal teksti tähendusest aru saada.

Kursuse viib läbi prof dr Jaan Lahe.

Kursus toimub 22.05 – 24.05 kell 19.00-20.30

Kursus toimub Zoomi rakenduse kaudu, ent seda on võimalik ka järelvaadata.

Registreeruda palume hiljemalt  21.05

Üritus on läbi.

Ajakava

22.05.2023

19.00 - 20.30

23.05.2023

19.00 - 20.30

24.05.2023

Kuupäev

22.05.2023
Aegunud!

Kellaaeg

19:00 - 20:30

Osalustasu

28.00 €

Asukoht

Zoom
zoom.us

Korraldaja

Kerstin Kask
Telefon
553 0399
E-post
kerstin.kask@eelk.ee
QR Code