Menu Close

Konverents “EELK UI 75: missioon eile, täna, homme”

2021. aastal vaatab EELK Usuteaduse Instituut tagasi 75-e aasta tööle, vaagib tänast olukorda ning arutleb eesmärkide ja tegevuste üle tulevaseks ajaks.

Selleks kutsume osa saama meie veebikonverentsist “EELK UI 75: missioon eile, täna, homme”, mis toimus 14. mail 2021. aastal.

 

KAVA:

10.00-10.30 Avamine, palve, Peapiiskopi tervitus ja sõnavõtt

Instituudi rajamisest ja teoloogiaharidusest
10.30-11.00 Sõjaeelse Eesti Vabariigi aegse usuteaduskonna edasikestmine 1946. aastal rajatud Usuteaduse Instituudis (Priit Rohtmets)
11.00-11.30 Missioon ENSV päevil (Andres Põder)

A. Põderi ettekanne “Missioon ENSV päevil”

11.45-12.15 Usuteaduslik haridus luterlikus vaates (Thomas-Andreas Põder)
12.15-12.45 Usuteaduslik haridus aspektide paljususe ja sihiteadlikkuse pinges (Randar Tasmuth)

Instituudi holistlik missioon tänapäeval
13.30-14.00 Rahvusvaheline pilguheit: luterlik haridus maailmas (Anne Burghardt)
14.00-14.30 Vaimulik – ühendaja, lepitaja ja tervendaja koguduses ja kogukonnas (Marko Tiitus)
14.30-15.00 Ootused kirikule ja vaimulikele (Liina Kilemit)
15.15-16.15 Hinge hoidmisest ja ligimese teenimisest (Katri Aaslav-Tepandi, Avo Üprus)
16.15 Palvus

Konverentsi teade:

EELK UI 75 14. mail 2021

Lisainfo:

Telefonl 611 7401, e-posti aadressil ui@eelk.ee, kodulehel ui.eelk.ee.

SAMAL TEEMAL