Menu Close

Konverents “Algkristlus teda ümbritsenud ühiskondlikes kontekstides”

teadusgrant Uis 2014

Teaduskonverents EELK Usuteaduse Instituudis
Algkristlus teda ümbritsenud ühiskondlikes kontekstides
Tallinn, Pühavaimu 6.
10. oktoobril 2014 kell 13.15

ETF grandi nr 8665 üldteema
ALGKRISTLIKKU IDEOLOOGIAT KUJUNDANUD TEGURID SÜNKRETISTLIKUS ROOMA IMPEERIUMIS.

Konverentsi teema:
Algkristlus teda ümbritsenud ühiskondlikes kontekstides

Kavas:

13.15: Konverentsi avamine

Urmas Nõmmik: Psalm 86 Psaltri hilise redaktsiooniloo ning vaeste ja vagade teoloogia võtmena

Jaan Lahe: Kas rooma Mithrase kultusel on seoseid iraani Mithra kultusega? Arutlus ühe kultuse kontinuiteedi üle.

Ergo Naab: Apostel Paulus ja postkolonialistlik piiblikriitika

14.45 – 15.00: Vaheaeg

Randar Tasmuth: Apostel Paulus inimese loomuse määratlejana algkristliku mõtteloo alguses

Elo Süld: Muhamed ja Paulus: kutsutud Jumala saadiku/Kristuse saadiku konflikt ühiskonnaga. (Prohvetite kutsumine Jumala poolt ja tunnustamine ühiskonnas)

16.00 Diskussioon

Kell 16 algava paneeldiskussiooni arutluste osa avab magister Liina Kilemit. Diskussioon on avatud kuulajate küsimustele.

Olete oodatud kuulajana, kaasa mõtlejana ning arutlejana!

Ettekannete tekste välja jagatavatena ei ole.
Nagu varasemate konverentside puhul ilmuvad autorite vastavatel teemadel tehtud tööd erialastes ajakirjades ning kogumikes.

SAMAL TEEMAL