Menu Close

Saksamaa Ühendatud Evangeelse Luterliku Kiriku õppeseminari kursuste programm 2020

Saksamaa Ühendatud Evangeelse Luterliku Kiriku (VELKD) õppeseminar Pullachis pakub 2020. aastal vaimulikele, kiriku töötegijatele ja samuti kõigile asjahuvilistele võimalust osaleda erinevatel kursustel.

Õppetöö toimub saksa keeles. Mitmekesise programmiga saab tutvuda Pullachi seminari kodulehel: http://theologisches-studienseminar.de/wordpress/.

Kursustest huvitatuil palume osalemissoovist teatada aadressil kadri.poder@eelk.ee.

Täiendav informatsioon kursuste kohta:

Kadri Eliisabet Põder
Rahvusvaheliste ja oikumeeniliste suhete assessor

EELK Konsistoorium

E-post: kadri.poder@eelk.ee

Tel. 627 7356