Menu Close

DoRa Pluss

DoRa Pluss programmi raames toetatakse Eesti kõrgkoolide noorteadlaste ja magistrantide õppe- ja teadustööga seotud lühiajalist õpirännet välisriikidesse.

Stipendiumi abil on võimalik osaleda välismaal toimuval erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses. Lühiajaline õpiränne välisriigis kestab kuni 30 kalendripäeva.

Toetuse taotlemine ning stipendiaatide valik toimub kõrgkoolis, stipendiumi maksab stipendiaadile Haridus- ja Noorteamet. Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond.

Kõrgkool võib stipendiaadiks valida ainult oma kõrgkooli üliõpilasi või töötajaid.

Lisainfot leiab:

Magistrantidele stipendiumid välismaal õppimiseks 2021

DoRa Pluss programmi juhendiga ja lisainfot leiate DoRa programmi kodulehel siin:

http://haridus.archimedes.ee/dora-pluss

Ülikoolides kohapeal on Dora Pluss programmi koordinaatorid, kes taotlejaid aitavad.

EELK Usuteaduse Instituudi DoRa Pluss programmi koordinaator on Margit Ubaleht, tema kontakttelefon on +372 611 7401, +372 5660 5007, e-post: dekanaat@eelk.ee.